מבזקי Ynet:
עיר / יישוב
בחר
שכונה
בחר
סוג הנכס
בחר
מחדרים
בחר
עד
בחר
פרסם מודעה בלוח
עיר/יישוב שכונה סוג הנכס חדרים מחיר
מודיעין הפרחים 6 $6,950
מודיעין הפרחים 5 $2,590,000
מודיעין בוכמן/משואה 3.5 $4,250
מודיעין הפרחים 6
מודיעין המגינים 5 $7,500
מודיעין $2,000
מודיעין הציפורים 5 $5,500
מודיעין
מודיעין
מודיעין
מודיעין $2,590,000
4 $5,200
מודיעין נופים 4 $1,795,000
מודיעין המגינים 3
מודיעין ישפרו
מודיעין
6
מודיעין הכרמים 4 $2,030,000
בחסות