(newנגריית עין ראפה 2/12/18
שרק לא יצא לנו איזה בובי פישר

שרק לא יצא לנו איזה בובי פישר

שתי שאלות מהותיות מטרידות את המוחות הגדולים ביותר הפועלים כיום בעולם: האחת היא כמובן "כיצד נוצר העולם?" והשנייה, שהכל מסכימים שהיא אפילו ...

קרא עוד
יאיר דנון