(new)ויקטורי
מסתפקים בנזיפה

מסתפקים בנזיפה

למעלה מ-150 מתושבי העיר, בעיקר ממכבים ורעות, סיפחו לעצמם שטחים ציבוריים פתוחים לאחר שחרגו מהסכם עליו חתמו טרם איחוד מודיעין ויישובי הרובע • ועדה מיוחדת בעירייה קבעה כי לא יוטלו עליהם קנסות והם ייאלצו להשיב את המצב לקדמותו

(צילום ארכיון: מודיעין NEWS)

חצי שנה לאחר דוח מבקר העירייה שעסק בתופעת הפלישה לשטחים ציבוריים של תושבים בעיר, בעיקר במכבים ורעות, אישרה לאחרונה מועצת העירייה את מסמך המדיניות החדשה בנושא. השורה התחתונה: נראה כי בעיריית מודיעין העדיפו שלא לנקוט ביד קשה כלפי אלו שניכסו לעצמם שטחים ציבוריים, ויסתפקו בהשבת המצב לקדמותו. גורם בוועדה שעסקה בעניין סיפר השבוע למודיעין NEWS כי מדובר על 150-200 מקרים כאלו.

כזכור, העניין החל עוד בימים שלפני הקמתה של מודיעין, כאשר המועצה המקומית מכבים-רעות חתמה על "הסכמי גינון" עם תושבים, על פי הם התחייבו התושבים שלא לגדר את השטחים הנוספים שסיפחו לעצמם ולא לבנות בהם מבנים, אלא רק יטפחו אותם ובכך למעשה יזכו לגינה גדולה יותר. עם השנים הסתבר שחלק מהתושבים הללו, בעיקר כאלו המתגוררים בסמוך ליער ולשטחים פתוחים, גידרו את השטחים הנוספים בניגוד להסכם. אגב, בין המנכסים לעצמם שטחים היה גם תושב רעות בשם משה 'בוגי' יעלון, הרמטכ"ל ושר הביטחון לשעבר.

מסמך המדיניות שגובש כעת על ידי וועדה מיוחדת, בה ישבו סגני ראש העירייה שלמה פסי ומויש לוי, חברי המועצה ברוך בוחניק ושמעון גואטה, מבקר העירייה וגורמים מקצועיים, מסווג כעת את המקרים שהתגלו לשתי קטגוריות. בקטגוריה הראשונה, בה ניכסו לעצמם תושבים שטחים היושבים על דרך האש או על תשתיות עירוניות (ביוב, מים וחשמל), יידרשו המנכסים להחזיר את המצב לקדמותו. בקטגוריה השנייה – ניכוס וגידור של שטחי בור אשר אינם מתוחזקים בידי העירייה – תשוב העירייה לאותו נוהל עתיק יומין שהוזכר לעיל, והתושבים יידרשו לחתום על התחייבות לטפח את השטח.

כעת, עם אישורו של מסמך המדיניות, יוצא לדרך צוות המורכב מגורמי המקצוע בעירייה, שיבצע מיפוי מדויק של הנכסים וסיווגם, ביצוע הליכים הנדרשים לצורך פינוי פלישות ופיקוח שוטף על פעילות זו. הצוות גם ידון במקרים חריגים המצדיקים התאמה קלה להנחיות שנקבעו.

(new)שלומי תבלינים 18.5.20