(new)ויקטורי
אות הצטיינות לנתיב זבולון

אות הצטיינות לנתיב זבולון

בית הספר היסודי הממלכתי-דתי זכה השבוע ב"אות החסד" של משרד החינוך, הודות לעשייה החברתית בתחומי הערכים וערבות הדדית

(צילום: דוברות העירייה)

בית הספר הממלכתי-דתי נתיב זבולון ממודיעין זכה השבוע ב"אות החמ"ד והחסד" של משרד החינוך, כהוקרה על העשייה והחברתית והפעילות הבית ספרית בתחומי החינוך לערכים וערבות הדדית.

את בית הספר ייצגו בטקס החגיגי המנהל דוד אפטר, סגניתו יעל קרפ וחברי צוות הוראה נוספים.

אפטר אמר: "תודה רבה לכל קהילת בית הספר השותפים בעשייה הברוכה. מי ייתן ונזכה להמשיך לגדל ולחנך את ילדינו לערכי החסד והנתינה, העזרה והערבות ההדדית".

(newשלומי תבלינים חדש 13.10.21