(new)ויקטורי
ככה פותחים שנה

ככה פותחים שנה

דוח של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מגלה כי בין החודשים פברואר לאפריל נמכרו בעיר 288 דירות חדשות

(צילום: יח"צ)

מודיעין ניצבת בראש רשימת הערים בהן חלה עלייה במכירת דירות חדשות בחודשים פברואר-אפריל 2020, כך עולה מדוח חדש שפרסמה השבוע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

על פי הדוח נמכרו בעיר בחודשים הנ"ל לא פחות מ-288 דירות חדשות, זאת לעומת 117 דירות בשלושת החודשים שקדמו לתקופה זו (11/20-1/21). מדובר בעלייה של 117%, המציבה את העיר בראש הרשימה, יחד עם בת ים, בני ברק ונהריה. היישובים העיקריים שבהם נרשמה ירידה במכירת דירות חדשות לעומת שלושת החודשים הקודמים הם: באר יעקב, ראשון לציון, נתיבות, קריית גת ורמלה.

על סמך הסקר החודשי של הלמ"ס, בחודשים הנ"ל נמכרו בסך הכל 11,290 דירות חדשות ברחבי הארץ, כאשר מדובר על ירידה של 0.9% לעומת שלושת החודשים הקודמים. לאחר ניכוי העונתיות מסתמנת, בתקופה זו, עלייה של 9.2%. בחינת נתוני המגמה מראה כי מספר הדירות החדשות שנמכרו עלה מחודש מאי 2020 בקצב של 2.2% לחודש, לאחר שבין החודשים פברואר 2020 עד אפריל 2020 נרשמה ירידה במספר הדירות החדשות שנמכרו בקצב של 0.4% בחודש.

(new)שלומי תבלינים 18.5.20