(new)ויקטורי
גלימה מזוהמת

גלימה מזוהמת

למרבה הצער בשנים האחרונות הולך ופוחת הדור בקרב השופטים. ראינו כבר שופטים שלקחו שוחד וישבו בבית הסוהר, היו עברייני מין שבחלק מהמקרים לא הועמדו לדין והמערכת נפרדה מהם בשקט ועם מלוא הזכויות והעיקר שלא יפגע חלילה שמם של שופטי ישראל

שימו לב מה מגלה השופטת בדימוס דליה גנות, שהייתה שופטת מחוזית בכירה בתל אביב, בראיון למוסף הארץ על המזג השיפוטי וההתנהלות של עמיתיה השופטים: "יש תרבות של שתיקה. קרה שהתבקשנו לפסוק בתיקים שכלל לא דנו בהם. פעם דיווחתי למנהל בתי המשפט על שופט שליטף לקלדנית את הרגליים. לא קרה עם זה כלום והשופט קודם. היה שופט שהטריד כל מי שעברה על ידו. גם הוא קודם. וישנו לב השחיתות - המינויים במחשכים. אף אחד לא מדבר על זה, אבל כדי להתקדם צריך להיפגש עם פוליטיקאים. גם אני נפגשתי".

הריאיון עם השופטת גנות הוא ארוך ומפורט שכמעט כל משפט שני בו צריך לזעזע את אמות הסיפים שלנו ובעיקר של מערכת המשפט. אבל ראו זה פלא חלף כמעט שבוע מאז הריאיון ושום דבר לא קרה מה שמלמד שגם לא יקרה והמסקנה המתבקשת היא שמערכת המשפט שלנו אינה פרה קדושה וכי יש בה עשבים שוטים רבים.

למרבה הצער בשנים האחרונות הולך ופוחת הדור בקרב השופטים. ראינו כבר שופטים שלקחו שוחד וישבו בבית הסוהר, היו עברייני מין שבחלק מהמקרים לא הועמדו לדין והמערכת נפרדה מהם בשקט ועם מלוא הזכויות והעיקר שלא יפגע חלילה שמם של שופטי ישראל.

הגילויים של השופטת גנות מוכיחים לנו ששופטי ישראל אינם מורמים מעם אלא ישראלים בשר ודם על המעלות והחסרונות שלהם בדיוק כמו כל אזרח אחר. אל לנו להחסיר פעימה בכל פעם ששופט/ת פונים אלינו. אין להם שום יתרון על פני זה העומד מולם ורבים מהם אינם ראויים בשל המזג השיפוטי העצבני שלהם וחסר הסבלנות, לכבוד שרבים מאיתנו רוחשים להם.

הדבר המטריד אותי ביותר בכל הריאיון בהיקף יוצא דופן של 6 עמודים, הוא מדוע בחרה השופטת גנות לחשוף את הדברים החמורים מאוד על מערכת המשפט רק לאחר שפשטה את הגלימה? כיצד היא חיה בשלום עם המציאות העגומה של מערכת המשפט בזמן אמיתי כשהייתה צריכה לפסוק בענייניהם של אזרחים שהעבירה שביצעו הייתה קלה יותר משל זו של חבריה לכס המשפט ואיש לא נגע בשולי הגלימה שלהם, רק בגלל שהם שייכים לקליקה ולגילדה השומרת על חבריה כמו בסרטי מאפיה.

תוכן הריאיון הוא כתב אישום חמור כלפי מערכת המשפט והיא לא הראשונה שעושה זאת. קדמה לה נשיאת בית המשפט המחוזי מרכז בדימוס, הילה גרסטל.

גדעון סער לטיפולך!

(new)שלומי תבלינים 18.5.20