(new)ויקטורי
איך מתבצע חיווי אשראי?

איך מתבצע חיווי אשראי?

ההבדל שבין חיווי אשראי לדירוג אשראי הוא די קל להבחנה כאשר דירוג אשראי מתבסס על אותם נתונים שעליהם מתבסס חיווי אשראי, אך בשונה הוא אינו ''מאשר'' או ''לא מאשר'' את הלקוח אלא מציג ציון ופירוט של התנהלות הכלכלית של אותו הלקוח

(צילום: Freepik)

מאז נכנס חוק האשראי בשנת 2019 נכנסו עימו לא מעט שינוים שונים במערכת הבנקים והשירותים הפיננסים השונים כמו אשראי חוץ בנקאי.

החוק מאפשר לבנקים ולאותם חברות אשראי לבצע סינון יעיל יותר עבור הלקוחות שמתקבלים אליה, על ידי הערכת סיכונים המחושבת בדירוג אשראי וחווי אשראי.
הערכות אלו לא נעשות בצורה שרירותית או על פי מוצא וגיל, אלא מחשבות את כל הצעדים הפיננסים שאותם לקחנו מהרגע שפתחנו חשבון בנק ועד להיום והן עוברות עיבוד דרך לשכות האשראי המרכזיות בארץ
; ''די.אנד.בי'' או ''ב.די.אי'' המורשות כיום לעבד נתונים כאלו ולייצר חיווי או דירוג אשראי. אבל לפני שאתם מתבלבלים בין כל המושגים, כאן תוכלו להבין כיצד מתבצע חיווי אשראי.

מה ההבדל בעצם?

ההבדל שבין חיווי אשראי לדירוג אשראי הוא די קל להבחנה כאשר דירוג אשראי מתבסס על אותם נתונים שעליהם מתבסס חיווי אשראי, אך בשונה הוא אינו ''מאשר'' או ''לא מאשר'' את הלקוח אלא מציג ציון ופירוט של התנהלות הכלכלית של אותו הלקוח. פירוט שכזה יכלול בתוכו את ההיסטוריה של התנהלות הכלכלית של הלקוח ויעניק לה ציון לבסוף.

מי יכול לבקש חיווי אשראי?

בראש ובראשונה מי שמאושר על פי חוק כגורם מלווה ומאושר בידי משרד האוצר.

כיצד זה מתבצע?

מהרגע שבו פקיד הקליד שם פרטי יחד עם שם משפחה או תעודת זהות, המערכת תעביר סריקה אחר כל נתוני האשראי האישיים שלכם שבסיומה תתקבל תוצאה של לאשר הלוואה או לא.

האם אפשר לקבל דירוג אשראי או חיווי אשראי ללא אישורי?

כן ולא. על מנת לקבל דירוג אשראי יצטרך הבנק או כל גורם מלווה אחר ומאושר, לקבל את האישור שלכם.
על מנת לקבל חיווי אשראי, אשר מסמן ללווה האם אתם לקוחות בעלי סיכון או לא.

אוכל לקבל חיווי בעצמי?

בהחלט. תוכלו לעשות זאת אל מול אתר בנק ישראל ואל מול לשכות האשראי וחברות הפיננסיות השונות.
יש לזכור כי מידע שכזה מבנק ישראל ינתן בחינם ואילו האחרים בתשלום.

מה המשמעות של חיווי שלילי?

חיווי שלילי ינתן במידה ומוסר התשלומים של העסק או הלקוח הוא ירוד, על כך יכול המלווה לדרוש בטחונות כמו נכסים, השתלמויות וקרנות פנסיה.

איך נמחק חיווי שלילי?

על פי חוק ובמידה והלקוח עמד בתשלומים אשר הוא מחויב להם במשך שלושה חודשים, חיווי האשראי יהפוך להיות ירוק בצורה אוטומטית וללא כל התערבות של גוף חיצוני כזה או אחר.

האם אוכל למחוק זאת בעצמי?

כן. ישנם לא מעט חברות פיננסיות אשר מציעות מחיקה של חיווי אשראי, אך יחד עם זאת חברות האשראי והגופים המלווים רואים פעולה זו בעין לא כל כך יפה.

למה זה טוב?

חוק דירוג האשראי נעשה על מנת להתריע בפני לקוחות אשר עלולים לא לעמוד בהלוואות, אך באותה הנשימה גם לתגמל אזרחים אשר עומדים בהלוואות שלקחו.

היכן השיטה עוד קיימת?

שיטת דירוג האשראי קיימת כבר בלא מעט מדינות מערביות והמובילה שביניהם היא ארה''ב, ובה ישנם לא מעט עסקים קטנים ובינונים.

(newשלומי תבלינים חדש 13.10.21