(new)ויקטורי
עיריית מודיעין: 73% מיחידות הדיור בשכונת מורשת קיבלו היתר בניה

עיריית מודיעין: 73% מיחידות הדיור בשכונת מורשת קיבלו היתר בניה

מהעירייה נמסר כי היתרים ניתנו עד כה ל-3,058 יחידות דיור מתוך 4,204 הצפויות להיבנות, ודיווחו כי תכניות הבינוי והפיתוח כבר אושרו לכל מתחמי המגורים

(צילום: מודיעין NEWS)

עיריית מודיעין עדכנה השבוע לגבי התקדמות העבודות להקמת שכונת מורשת החדשה, העתידה להיות הגדולה בעיר, ומסרה כי עד כה ניתנו היתרי בניה ל-73% מכלל יחידות הדיור הצפויות להיבנות בשכונה.

מהעירייה נמסר כי היתרים ניתנו עד כה ל-3,058 יחידות דיור מתוך 4,204 הצפויות להיבנות, ודיווחו כי תכניות הבינוי והפיתוח כבר אושרו לכל מתחמי המגורים. לגבי ה-27% הנותרים נמסר כי הוועדה המקומית ממתינה להשלמות הדרישות מהיזמים לצורך היתרי הבניה.

על פי ההערכות יתחיל אכלוס השכונה כבר בתחילת השנה הבאה, כאשר עד סופה תאוכלס לפחות מחצית מיחידות הדיור במורשת.

עוד נמסר השבוע כי החברה הכלכלית העירונית סיימה עד כה 95% מעבודות התשתית במורשת, כאשר באזור המזרחי של השכונה כבר מתבצעות בימים אלו עבודות גמר מתקדמות כמו התקנת מדרכות והסדרת הצמתים, הקמת פארקים וגינות ציבוריות. כמו כן, באגף מבני ציבור בעיר נערכים כעת לתחילת העבודות להקמת מוסדות החינוך בשכונה, שיכללו שני בתי ספר יסודיים ו-13 גני ילדים, בנוסף למבנים עבור תנועות הנוער.

(newשלומי תבלינים חדש 13.10.21