(new)ויקטורי
יצאו מהבוץ?

יצאו מהבוץ?

לאחר קריסתה של קבוצת הנדל"ן של אלדד פרי מצאו עצמם חברי קבוצת הרכישה בפרויקט בשכונת נופים בסיטואציה בעייתית, אולם לאחרונה הודיעה חברת מימון אשראי חוץ בנקאי כי תעביר 100 מיליון שקל לטובת הנעתו מחדש של הפרויקט

(צילום הדמיה: יח"צ)

בחודש ספטמבר אשתקד פרסמנו כאן ידיעה על הסיטואציה הבעייתית בפניה עמדו חברי קבוצת הרכישה בפרויקט של קבוצת הנדל"ן פרי בשכונת נופים, וכעת מסתמן כי נמצא הפתרון.

כזכור, קידומו של הפרויקט החל כבר בשנת 2014, אולם בנייתו נתקעה בשל קריסתה של קבוצת הנדל"ן. קבוצת הרכישה המודיעינית רכשה באמצעות פרי נדל"ן קרקע ברחוב יער בן שמן בשכונה החדשה, ושילמה עבורה סכום של 83 מיליון שקל. פרי נדל"ן קנתה למעשה אופציה על הקרקע מחברת ג.א.ד.פ, שהיא זו שזכתה במכרז בקרקע ממנהל מקרקעי ישראל, ולאחר מכן מימשה את האופציה ורכשה את הקרקע כולה. על הקרקע ניתן היתר לבניית 13 בנייני מגורים, שיכללו  112 דירות בתמהיל מגוון של גדלים. בשנה שעברה נכנסה פרי נדל"ן להליך הקפאת הליכים, לאחר שצברה חובות בגובה של למעלה מ-300 מיליון שקל. חברי קבוצת הרכישה שילמו כל אחד כמחצית העלות עם רכישת הקרקע, כאשר ישנם גם חברים אחרים ששילמו כבר את מרבית הכסף, ויש אפילו כאלה שהעבירו לחברה את מלוא הסכום.

השבוע הודיעה חברת ברקת, העוסקת במימון אשראי חוץ בנקאי לענף הנדל"ן, כי תעביר 100 מיליון שקל לרוכשים בפרויקט כדי להניע מחדש את הקמתו. על פי הפרסומים צפויים מחירי הדירות המקוריים בפרויקט לטפס ב-30%, כאשר המימון שתעביר חברת ברקת יורכב משני חלקים: הראשון ישמש לתשלומים דחופים עבור התנעת תהליך הבניה מחדש, והשני יוקדש להלוואות לחברי בקוצת הרכישה, שיועמדו בתנאים שהוגדרו בהסכם.

עדי גזית, מנכ"ל ברקת, מסר השבוע לעיתון גלובס: "אנו רואים תנופה בתחום הנדל"ן, הן בתחום הייזום והן בתחום קבוצות בעלי הקרקע, ובהתאם הביקוש הגובר להעמדת הלוואות לצורך קידום מיזמי מגורים. העוסקים בענף הנדל"ן מבינים את הצורך ההולך וגובר בגיוון מקורות האשראי".

(newשלומי תבלינים חדש 13.10.21