(new)ויקטורי
סליחה

סליחה

החיים האלה קצרים מידי מכדי להשחית דקה מיותרת על ריב ומדון

אקדים ואומר ועם יד על הלב שאני מבקש סליחה מכל מי שמרגיש שנפגע ממני באופן כזה או אחר. ראשית, אני מתכוון לכל מילה ואינני אומר זאת מהשפה החוצה. אין צורך בתעצומות נפש או ויתור על אגו או עימות עם הערך העצמי, כדי להסתכל בלבן של העיניים של כל אדם שאולי נפגע ממני ולומר לו בפשטות ובכוונה מלאה - סליחה.

אינני מלאך ולא שרף, וגם לרשימת ל"ו צדיקים לא נכנסתי, ולמרות זאת ואף על פי כן אינני נוהג לחכות ליום הכיפורים כדי לבקש סליחה אם אני חושב שפגעתי במישהו. מבחינתי כל יום הוא יום הכיפורים, ובבקשת סליחה יפה שעה אחת קודם. כל המקדים לבקש את סליחת חברו הרי זה משובח.

גם התנצלות יכולה להיות חלק מהלקסיקון היומיומי שלנו. אין צורך לעשות זאת בחלוף זמן רב, שלא להזכיר משפחות שהסכסוכים ביניהן משתרעים לעתים על פני דורות ודומה שלעולם לא הסתיימו, והעיקר להימנע מלבקש סליחה או להתנצל.

מהו רצח על כבוד המשפחה אם לא הימנעות מבקשת סליחה ומחילה על מעשה שנעשה, ושהצד הפגוע מתהלך בעולם הזה פגוע עד לעמקי נשמתו? האם שווה לבזבז חיים שלמים על התחשבנות מילולית וכו'?

נקסט. דלגו. המשיכו הלאה. החיים האלה קצרים מידי מכדי להשחית דקה מיותרת על ריב ומדון. זה נכון למאבקי כוח בכביש/מגרש חניה/ ובעיקר יחסים בינאישיים. בחיים אל תהיו צודקים, השתדלו מאוד להיות חכמים ובעיקר הרחיבו את כלי ההכלה שלכם. אין זה אומר שאתם מוותרים על האישיות שלכם ועל מי שאתם. זה אומר שאתם גדולים מהחיים ומבינים היטב מה חשוב ומה פחות בחיים האלה, שגם כך יש בהם לא מעט מהמורות.

יום הכיפורים הוא נקודת ציון דרך על פני השנה. הוא יום שמציב לנו מראה בפנים כדי שנביט בה ארוכות, נמצא ליקויים ונתקן אותם. יום שלמעשה כולו מיועד לחשבון נפש שהוא בעיקר ביני לביני. לא תמיד זה פשוט לפגוש את עצמך...לא תמיד אנחנו אוהבים את מי שאנחנו, ואין הכוונה למראה החיצוני אלא ללב ליבה של הנשמה שלנו. למהות של האישיות שלנו, כי אנחנו לא יכולים לברוח מעצמנו. גם אם נשים עלינו מסכה ונשחק אותה יפים, אמיצים ומוצלחים, המהות האמיתית סופה לצאת החוצה.

עבודה רבה לפנינו בכל הנוגע לתיקון הנפש. עבודה שאינה מסתיימת לעולם, אבל שכרה בצידה.

גמר חתימה טובה

(newשלומי תבלינים חדש 13.10.21