(new)ויקטורי
פרויקט הדיור להשכרה בנופים: עכשיו תור העירייה להתנגד

פרויקט הדיור להשכרה בנופים: עכשיו תור העירייה להתנגד

לאחר ש-150 מתושבי השכונה התנגדו לשינוי ייעוד הקרקע לטובת דיור להשכרה, מתברר כי היזם ביקש שינוי תמהיל יחידות הדיור והגדלתן, וקיצור תקופת ההשכרה ל-10 שנים • בוועדת המשנה לתכנון ובנייה הוחלט להתנגד לבקשה, ולדרוש תוספת מקומות חנייה

(צילום: מודיעין News)

עיריית מודיעין תתנגד לבקשת חברת הבנייה אביסרור משה ובניו לשינוי תמהיל יחידות הדיור והגדלתן בפרויקט האמור לצאת לדרך במגרש 801 בשכונת נופים, כך הוחלט לאחרונה בישיבת ועדת המשנה לתכנון ובנייה.  

כזכור, לפני כחודש פרסמנו כאן ידיעה על מאבקם של תושבי השכונה נגד כוונת חברת אביסרור, בתמיכת העירייה, לשנות את ייעודו של המגרש מדיור מוגן לדיור להשכרה. על פי התכנית, בכוונת החברה לבנות במקום 95 דירות המיועדות להשכרה לתקופה של 20 שנה, שלאחריה תוסר המגבלה וניתן יהיה למכור אותן בשוק החופשי. תמהיל יחידות הדיור בפרויקט יכלול 30 דירות בגודל של 57 מ"ר, ו-65 נוספות בגודל של 80 מ"ר, כאשר בחזיתות הבניינים ייבנו שטחי מסחר. בתכנית שהגישו אביסרור לוועדה המחוזית מצויינות שתי חלופות – דיור להשכרה או דיור מוגן, כאשר במידה ותידחה החלופה הראשונה הם מבקשים "יותר שימוש עבור דיור מוגן, משרדים, בריאות, ספורט, בית כנסת, מתקנים לפעילויות פנאי עבור הדיירים, מתקנים הנדסיים לצרכי תפעול המבנה בלבד ומבני ציבור".

מעיון בפרוטוקול ישיבת ועדת המשנה לתכנון ובנייה של עיריית מודיעין, שהתקיימה ב-31 לאוגוסט, עולה כי חברת אביסרור ביקשה לשנות את התמהיל ואת גודל הדירות ב-25 מ"ר לכל יחידה, ולשם כך ביקשו באביסרור תוספת של 2,145 מ"ר. עוד מתברר כי בחברה ביקשו לקצר את תקופת השכירות ל-10 שנים בלבד, שאחריה יוכלו למכור את הדירות בשוק החופשי.

בתגובה לבקשת היזם לשינוי התכנית, הגיש מהנדס העירייה התנגדות, שכללה גם התנגדות לתכנית המופקדת, שאלו עיקריה: העירייה מתנגדת לכל תוספת שטח מעל הקרקע במגרש, ולתוספת יחידות דיור מעל ל-80; העירייה מתנגדת לתוספת שטחי מסחר בפרויקט, זאת בשל העובדה כי במרחק קצר מהפרויקט מוקם בימים אלו מרכז מסחרי; העירייה מתנגדת לבנייה בפרויקט מעבר ל-7 קומות, בניגוד למופיע בתכנית המופקדת; העירייה תבקש שכל החניות בפרויקט יהיו תת קרקעיות, ועל פי התקן המחמיר הקובע 1.5 מקומות חניה לכל יחידת דיור. כזכור, אחת הסיבות העיקריות בגינן מתנגדים 150 מתושבי השכונה לפרויקט, הייתה מצוקת החנייה ועומס התנועה ברחובות השכונה הצפופים; העירייה מתנגדת לבקשת חברת אביסרור לקיצור תקופת ההשכרה.

 

(newשלומי תבלינים חדש 13.10.21