(new)ויקטורי
מורידים את הילד בגן ועולים להתפלל

מורידים את הילד בגן ועולים להתפלל

העירייה תבנה בשכונת מורשת מבנה שיכיל גני ילדים בקומת הקרקע ושני בתי כנסת בקומה השנייה

(צילום ארכיון: דוברות העירייה)

רשות הרישוי המקומית, בה יושבים ראש עיריית מודיעין חיים ביבס, מהנדס העירייה צחי כץ, אישרה לאחרונה את תחילת העבודות להקמת מבנה חדש בשכונת מורשת.

המבנה, שיוקם במגרש 909 בשכונה, יהיה בן שתי קומות, כאשר בקומת הקרקע יפעלו 4 כיתות גן ילדים ואילו בקומה השנייה יוקמו שני בתי כנסת.

בסך הכל ייבנו במקום 950 מ"ר – 552 בקומת הקרקע בה יפעלו גני הילדים ו-398 נוספים לטובת שני בתי הכנסת. כמו כן, בצמוד למבנה יוקם חניון, בשצ"פ 807, שיפותח בידי החברה המנהלת.

(newשלומי תבלינים חדש 13.10.21