(new)ויקטורי
מורה תחת מתקפה

מורה תחת מתקפה

תלמיד בחטיבת הביניים של עירוני ד', שכעס על בקשת מורתו להכניס את הטלפון הנייד לתיק, תקף אותה מילולית ובעט בשולחן בו ישבה, מנע ממנה לצאת מהכיתה ואיים שיתקוף אותה פיזית • העונש: השעיה לשלושה ימים • ביה"ס: "אפס סובלנות לאלימות"

(צילום ארכיון: רשת אורט)

אירוע חריג וחמור נרשם לאחרונה בבבית הספר העל יסודי עירוני ד' במודיעין, כאשר תלמיד תקף מילולית את אחת המורות ומנע ממנה לצאת מהכיתה.

האירוע התרחש באחד השיעורים ביום חמישי שעבר, כאשר במהלך שיעור בחטיבת הביניים של בית הספר, המשתייך לרשת אורט, ביקשה המורה מאחד התלמידים להכניס את מכשיר הטלפון שלו לתיק. בתגובה החל התלמיד להתקרב באופן מאיים אל המורה, תוך כדי שהוא מקלל אותה. כאשר הורתה לו המורה לצאת מהכיתה בעט התלמיד בשולחן שלצידו ישבה, כאשר כתוצאה מכך מעדה המורה. לאחר מכן חסם התלמיד את הדלת הכיתה ומנע מהמורה לצאת ממנה. גם לאחר שהזעיקה המורה את אנשי ההנהלה סירב התלמיד לאפשר לה לצאת, ואף איים כי יתקוף אותה פיזית.

אחד מהורי השכבה סיפר השבוע למודיעין NEWS כי התלמיד הושעה בשלב זה לשלושה ימים, והוסיף כי המורה הייתה מזועזעת והתקשתה להתאושש מהמקרה החריג. "אני מקווה שיטפלו בזה. זה לא ייתכן שמורה תחווה כזאת אלימות בבית הספר", הוסיף.   

מבית הספר נמסר: "המקרה טופל באופן מיידי בכל האמצעים המשמעתיים. בית הספר מגלה אפס סובלנות לאלימות מכל סוג שהוא, פועל להנחלת תרבות שיח מכבד במשך כל ימות השנה בין כל באי בית הספר, קל וחומר לאור המקרה הזה. כמו כן, בימים אלה מתקיים תהליך חינוכי בשיתוף גורמי פיקוח והרשות".

(newשלומי תבלינים חדש 13.10.21