(new)ויקטורי
שילוב אוטיסטים בשוק התעסוקתי

שילוב אוטיסטים בשוק התעסוקתי

בשנים האחרונות מקומות עבודה רבים מבינים את החשיבות של שילוב האוטיסטים במערך העבודה ולכן הם מגייסים אותם כחלק מגיוס העובדים החדשים לנישות ספציפיות

(צילום: freepik)

אוטיסטים רבים למרות מצבם מסוגלים להעניק רבות למקומות עבודות וזאת על פי המסוגלות האישית של כל אחד מהם.

שוק התעסוקה בישראל

שילוב אוטיסטים בשוק התעסוקתי הוא נתון שחשוב מאד לכל הצדדים. האוטיסטים נהנים להיות חלק מהמרחב העסקי ולבצע תפקידים שונים על הצד הטוב ביותר וזאת בהתאם למסוגלות הטכנית או החשיבתית של כל אחד מהם.

גם עבור העובדים העסקת האוטיסטים מראה להם נדבך שמקצתם אינם מכירים לעומק. העובדה שהם עובדים כמו כולם, מעמיקה את הקשר בין העובדים לבין האוטיסטים ושני הצדדים נהנים מאד מהקשר הפורה שקשור לעבודה וממשיך גם לצד החברתי והאישי, כל העובדים יוצאים נשכרים מכך.

הסיוע לאוטיסטים

כדי שילדים אוטיסטים יוכלו בעתיד לעבוד כאחד האדם הם זקוקים ללמידה. דבר זה קורה באמצעות עמותות לאוטיזם אשר מקנות לילדים הללו ידע רב. מדובר בהליך שנבנה צעד אחר צעד לאורך שנים רבות. הילדים לומדים כישורי חיים בתחומים רבים והצירוף של כל המעטפת יחד סולל עבורם את הדרך לחיים חברתיים, עצמאיים וגם את הנושא התעסוקתי.

המורים והמדריכים של עמותות לאוטיזם מלמדים את בני הנוער והבוגרים את אופן ההתנהלות במקומות העבודה, מהם נהלי העבודה, כיצד רוכשים מיומנויות שונות וכיצד עובדים באופן מסודר ואחראי, כדי לקדם מהלכים שונים בכל עסק. הם מבינים את האחריות המוטלת על כתפיהם כחלק מצוות העובדים כאשר לכל אחד מהם יש תפקיד ויחד כולם יוצרים את פאזל העשייה המושלם בכל מקום עבודה.

הקניית מיומנויות עבור השוק התעסוקתי

לכל אחד מהילדים האוטיסטים יש כישורים חבויים והמטרה היא לגלות את התחומים שבהם כל אחד מהם הוא חזק כדי להפנות אותו לרבדי העבודה הללו.

בשנים האחרונות מקומות עבודה רבים מבינים את החשיבות של שילוב האוטיסטים במערך העבודה ולכן הם מגייסים אותם כחלק מגיוס העובדים החדשים לנישות ספציפיות, בהתאם לתחום העיסוק של החברה.

תפקידים בשוק התעסוקה

בהתאם לאופיו של כל אוטיסט שמעוניין לעבוד, מאתרים עבודה את התפקידים שמתאימים לו כמו לדוגמה, עבודה במחסן לוגיסטי, תפקידים פקידותיים שונים, סייעות בגני ילדים, עובדי ייצור במפעלים עבודות שונות על המחשב ועוד.

בתחילת הדרך האוטיסטים מקבלים ליווי של מדריכים אשר מסייעים להם בתהליך הקליטה ובשלבים הראשונים של הבנת התפקיד והמסגרת הכללית. עם הזמן הם מסתגלים לדפוסי העבודה והצורך שלהם בליווי הולך ופוחת. רבים מהם עובדים שנים רבות במקום עבודה אחד ויש להם הנאה עצומה מהעבודה.

(newשלומי תבלינים חדש 13.10.21