(new)ויקטורי
מגרש בפארק הטכנולוגי נרכש תמורת 35 מיליון שקל

מגרש בפארק הטכנולוגי נרכש תמורת 35 מיליון שקל

קבוצת שיבולת ויזם הנדל"ן תומר כץ רכשו את המגרש, שגודלו 7.2 דונם, בו הם מתכוונים להקים מתחם אחסנה ותעשייה בשטח של 16 אלף מ"ר ובעלות כוללת של 100 מיליון שקל

(צילום: דוברות העירייה)

מגרש בשטח של 7.2 דונם בפארק הטכנולוגי במודיעין נרכש השבוע בסכום של 35 מיליון שקל. את המגרש, המיועד לבניית מתחם לאחסנה ותעשייה בגודל של 16 אלף מ"ר, רכשה קבוצת שיבולת, המנוהלת בידי יזמי הנדל"ן תומר כץ וערן מרקוביץ.

תחילת הבנייה במתחם צפוייה לחודשים הראשונים של 2022, כאשר עלות ההשקעה הכוללת תעמוד על קרוב ל-100 מיליון שקל. מפרסומים בכלי התקשורת הכלכליים עולה כי בכוונת החברה להשביח את הנכס באמצעות בקשה להגדלת זכויות הבנייה במקום, בהיקף של אלפי מ"ר נוספים, שישמשו לתעשייה, מחסנים ומשרדים.

רכישה זו היא הרכישה הגדולה השנייה של קבוצת שיבולת והיזם תומר כץ בשנה האחרונה, כאשר קדמה לה רכישת מגרש בשטח של 27 דונם בפארק התעשייה יואב. במגרש זו צפוייה החברה להקים מבני לוגיסטיקה ותעשייה בשטח של 46 אלף מ"ר, בעלות מוערכת של 250 מיליון שקל.

תומר כץ אמר השבוע לאתר ICE: "תחום הלוגיסטיקה והתעשייה בישראל נמצא בנסיקה משמעותית בשנים האחרונות. אנו רואים חשיבות רבה באיתור קרקעות לייזום בתחום הלוגיסטיקה והתעשייה, בדגש על סמיכות לצירי תנועה ראשיים וקרבה למרכזי אוכלוסייה. עסקה זו מצטרפת למספר עסקאות נוספות שביצענו בתחום הלוגיסטיקה והתעשייה באזור צומת מסמיה, אשקלון ובאר שבע".

ערן מרקוביץ הוסיף: "רכישה זו מצטרפת לשורה של רכישות של קרקעות לתעשייה ולוגיסטיקה שקבוצת שיבולת ביצעה בשנים האחרונות, ויש לה חשיבות רבה באסטרטגיית הצמיחה של החברה, שחרטה על דגלה לבצע פרוייקטים איכותיים, במיקומים מרכזיים, ובמחירים נגישים ללקוחות קצה".

(newשלומי תבלינים חדש 13.10.21