(new)ויקטורי
כמה שווה "עוגן"?

כמה שווה "עוגן"?

בעלי המרכז המסחרי יורו שופס במודיעין תובעים את חברת סופר פארם, שלטענתם הפרה את הסכם השכירות, עזבה לפני תום החוזה ופגעה בערך המרכז כולו • הפיצוי המבוקש: למעלה משישה מיליון שקל

(צילום ארכיון: באדיבות יורו ישראל)

חברת יורו ישראל, המפעילה את המרכז המסחרי יורו שופס בשדרות מנחם בגין בעיר, הגישה לאחרונה תביעה נגד חברת סופר פארם בסך למעלה מ-6 מיליון שקל. את התביעה הגישה החברה על רקע החלטתה של סופר לסגור את סניפה, שפעם במתחם במשך שלוש שנים, לפני תום חוזה השכירות בין השתיים.

על פי כתב התביעה זכתה חתמה חברת יורו ישראל על הסכם חכירת הקרקע עם מנהל מקרקעי ישראל כבר בשנת 2011, ולאחר מכן בנתה את המרכז המסחרי והשכירה שטחי מסחר. הסכם השכירות בינה לבין חברת סופר פארם נחתם בשנת 2014, ונכנס לתוקף עם פתיחת הסניף לקהל באוגוסט 2017. על פי ההסכם השכירה יורו ישראל לסופר פארם שטח של 480 מ"ר נטו לתקופה של חמש שנים, עד לשנת 2022.

לטענת חברת יורו ישראל הפרה סופר פארם את הסכם השכירות בין השתיים, כאשר הודיעה בסוף מאי אשתקד באופן חד צדדי על סיומו של ההסכם והחזרת השטח ליורו ישראל. בחברה המפעילה את המרכז המסחרי תובעים כעת 647 אלף שקל עבור דמי השכירות, 458 אלף שקל עבור דמי הניהול, 604 אלף שקל עבור פיצוי כמוסכם בחוזה ו-168 אלף שקל עבור דמי הארנונה לאותה תקופה.

בנוסף, בחברת יורו ישראל טוענים כי בשל עזיבתה של סופר פארם, המהווה "עוגן" מסחרי משמעותי, נפגע ערך המרכז כולו, מה שהוביל להפסדים כספיים כבדים עבורה. לטענת יורו ישראל היא נאלצה למכור את המרכז המסחרי לאחר המהלך של סופר פארם, וכעת היא תובעת פיצוי על ירידת הערך בסך 4.15 מיליון שקל.

מסופר פארם נמסר: "נלמד את הטענות ונגיב עליהן בבית המשפט".

(newשלומי תבלינים חדש 13.10.21