(new)ויקטורי
יוצא צבא זקוק לבית חם

יוצא צבא זקוק לבית חם

באדי רועה הולנדי גזעי, כלב גישוש צבאי, אשר עזר לכוחות הצבא והביטחון באיתור וגילוי חומרי נפץ. רוב הכלבים המשרתים ביחידת העוקץ בעת פרישתם מאומצים על ידי החיילים אותם ליוו במהלך שירותם, אך באדי נותר ללא אבא מאמץ.

הוא בן חמש, כלב מדהים וממושמע כמו חייל קרבי אמיתי! הוא זקוק לבית חם ואוהב שיוקיר אותו. לרציניים בלבד לפנות לאירית: 052-6837171. דגל שק.

(צילום פרטי)

(new)שלומי תבלינים 18.5.20