(new דיור מוגן 1.4.18
טינדר מחברת

טינדר מחברת

Tinder היא אפליקציה מוכרת לאנשי האייפון, אבל מוכרת פחות בקרב משתמשי האנדרואיד. האפליקציה תציג לכם משתמשים אחרים שנראים לה כפוטנציאל מתאים לשידוך עבורכם. אהבתם? סמנו. לא אהבתם? תתעלמו. המשתמש השני לא יידע מה הייתה בחירתכם או אם בכלל נחשפתם אליו, אבל אם במקרה שניכם לחצתם על כפתור הלייק, תעשה האפליקציה הכרה ביניכם ותאפשר לכם לנהל שיחה ולהכיר טוב יותר. חינמי לאייפון ולאנדרואיד.

יאיר דנון