(new)דיור מוגן 1/7/18
למה מי מת?

למה מי מת?

מספרים על זוג שהגיע לניחום בבית אבלים, הסתכל מסביבו, לחץ את ידי בני המשפחה ואמר להם: "מן השמיים תנוחמו". חלפו שבוע או שבועיים, ואותו זוג הגיע לנחם משפחה אבלה נוספת, הסתכל מסביבו ואמר לאבלים: "המקום ינחם אתכם". אם אתם תמהים למה הם שינו את נוסח הברכה התשובה נמצאת בגוף הסיפור. כאשר בן משפחה נפטר, אך אינו מוריש דבר, אולי מהשמים ינחמו את בני המשפחה, אבל כאשר הנפטר מוריש נכס נאה, 'המקום'- קרי הנכס יגרום להם אולי להתנחם. נכון שהמוות אינו מהווה נושא לשיחות חולין ביומיום, רוב האנשים נרתעים מלחשוב 'מה יקרה ביום שאני כבר לא אהיה כאן', אבל לעיתים כורח המציאות מוכיח שיש להיערך לכך מראש, במיוחד אם מדובר ביותר מיורש אחד.

יש פרטנר?

השמועה על מות קרוב לפעמים היא אולי בשורה טובה ליורשיו, אך לא תמיד זה מסתיים בצהלות שמחה, לעיתים קרבות הירושה מפצלים את המשפחה וגורמים לקרעים בלתי הפיכים. "אני אוהבת צוואות שמנוסחות בצורה ברורה ושוויונית ושאינן משתמעות לשתי פנים", כך אומרת עו"ד שירה גוטמן המקומית, המתמחה בתחומי נזיקין, נדל"ן, וגם בעריכת צוואות וטיפול בירושות. לדבריה, היה ניתן לפתור ביתר קלות מקרים באמצעות הכנת צוואה מראש, שהיו יכולים למנוע מקרובי משפחה מריבות מיותרות. גוטמן: "טיפלתי בעיזבון שהיו רק שני יורשים שירשו שתי דירות, לכאורה מקרה פשוט אבל לא הייתה הסכמה בין היורשים על זהות מנהל העיזבון, ובעקבות כך  זמן הטיפול במימוש העיזבון התארך שכן מונו שני מנהלי עיזבון, אחד לכל יורש, ובהתאם לכך שכר הטרחה גדל".                            

מי מחליט למי מגיע מה?

"החוק קובע כיצד מתחלקת הירושה, אם מדובר בבני זוג שאחד מהם נפטר, חצי מסכום הירושה הולך לבן הזוג הנותר בחיים וחצי לילדים המשותפים בחלוקה שווה. לדוגמה: אם יש דירת מגורים ולאחר פטירת אחד מבני הזוג, בן הזוג שנותר בחיים מעוניין למכור את הדירה, יש לו שותפים נוספים בדירה. אם ילדיו קטינים, הוא צריך לבקש את אישור בית המשפט, שבמרבית מהמקרים קובע כי יש לרשום את החלק היחסי של הילדים בדירה החלופית שתירכש מכספי הדירה הנמכרת, או לחלופין שהחלק היחסי של הילדים בתמורה שתתקבל ממכירת הדירה יישמר בחשבון נאמנות לילדים עד הגיעם לגיל 18. קורה שבן הזוג שנותר בחיים, לא יכול לקנות לעצמו דירה אחרת כי נותר בידיו רק מחצית מסכום הדירה ועוד הרבע שירש מאשתו, כאשר הרבע הנוסף נשאר לילדיו".

מה הפתרון?

"לרשום צוואות הדדיות. כל אחד מבני הזוג מוריש לבן הזוג השני את כל עיזבונו, ואחרי ששניהם הולכים לעולמם, כל הרכוש שיוותר יחולק באופן שווה בין הילדים. צוואה זו תתבטל במידה ואחד מהצדדים ישנה את צוואתו או לא יקיימה  ולכן המונח הדדי. היה לי מקרה בו ערכתי צוואה לאדם בביתו על ערש דווי. אותו אדם ציווה לאשתו את כל חלקו בדירתם המשותפת. זמן קצר לאחר עריכת הצוואה הוא נפטר ובעקבות הצוואה הדירה נותרה בבעלות מלאה של אשתו. עובדה שמנעה סכסוכים עתידיים אפשריים. רוב האנשים שבאים למשרדי לערוך צוואות אומרים 'אצלי זה לא יקרה', אך לצערנו בתי משפט עמוסים לעייפה בהתדיינויות וסכסוכים משפטיים בנושאי ירושה ולכן כל פתרון שימנע סכסוך עתידי  הינו מבורך".

קרה מקרה בו ילדים רצו לנשל את אחד ההורים מהצוואה?   

"כן, היה לי מקרה שבו הגיעה למשרדי אב ושני ילדים, אשר ניסו לכפות על האב להכין צוואה בנוסח שהם קבעו, ובכך ינשלו את אמם ושאר האחים שלהם. אולם אלו מקרים לא סטנדרטים וכאשר אני סבורה כי מדובר בהשפעה שאינו הוגנת, או בצוואה שאינה רצון המצווה אני מסרבת לערוך אותה. כמו כן אני מקפידה להקליט בווידאו את המצווה בעת הקראת הצוואה ובעת אישורה על ידו".

אילו מקרים זכורים לך במיוחד?

"ערכתי צוואה לאלמנה, אם לחמישה ילדים, שנישלה מצוואתה את אחד מילדיה, זאת בעקבות סכסוך ממושך ביניהם ומאחר ובמשך שנים לא היו בקשר. צוואה נוספת שערכתי להורים אשר חילקו את רכושם לילדיהם, על פי חלוקה שאינה שוויונית, וכן צוואה בה רווקה הורישה חלק מכספה לעמותה מוכרת ולבן משפחה רחוק. הייתה גם צוואה שערכתי לזוג שרשם בכתב פנייה מרגשת לכל אחד מילדיו. זכור לי מקרה של עיזבון עם ריבוי יורשים, כאשר אחד מהיורשים לא נתן את הסכמתו למינוי של מנהל העיזבון, לצורך כך היה צורך להגיש בקשה למינוי לבית משפט, מוניתי כמנהלת עיזבון ופועל יוצא מכך כל הליך מימוש העיזבון התנהל דרך בית משפט. הליך שהיה אמור להסתיים תוך מספר חודשים התארך לכמה שנים.

 מקרה נוסף בו זוג שציווה את כל רכושם לנכדיהם ולא לילדיהם, משום שהם טענו שכבר עזרו להם והם חוששים שבמידה ויתגרשו, בנות ובני זוגם הם יקבלו חלק מהירושה ולכן העדיפו לתת לנכדים. מבחינתי, הכי חשוב בעיני בעריכת צוואה, למזער את חוסר השוויון ולנסח צוואה כך שהרכוש על פיו יחולק בחלוקה שוויונית ככל שניתן. צוואה שאינה כזו  עלולה לגרום לתסכולים, לקנאה לסכסוכים, למריבות ולקרע במשפחה. במידה והמצווים מתעקשים לצוות באופן שאינו שוויוני אני מכניסה לעיתים בצוואה (הכל תלוי ברצון המצווים) הסבר מצידם  על מהות החלוקה, לעיתים אני מקליטה את המוריש שמסביר את אופן החלוקה, אני אף ממליצה למורישים ליידע את היורשים על החלוקה, והכל על מנת שהדברים יהיו ברורים וימנעו מחלוקות, שכן לאחר מותו לא ניתן יהיה לשאול אותו בדיוק למה התכוון".

צלול קדימה

"במידה והחלוקה מקובלת על היורשים, דיינו", קובעת גוטמן, "אולם במידה ולא, הרי אף פעם אי אפשר לדעת מה יהיה ערך השוק של הנכסים אותם הם יירשו, ותמיד ערך של דירה אחת גבוה מערך של דירה אחרת. אני בעד שוויון בין היורשים, גם אם הפרוצדורה ארוכה יותר מבחינת מכירת הדירת וחלוקת התמורה. שכן בחלוקה אקראית של הדירות עלולה להיווצר קנאה בין היורשים. אם מתכוונים בכל זאת להוריש בצורה מסוימת, יש ליידע מראש את היורשים, שכן אי אפשר לשנות את הצוואה אחרי מישהו שהלך כבר לעולמו".

נתקלת במקרה של צוואה לא שוויונית?

"כן, ערכתי צוואה לאדם שהיה מעוניין להשאיר חלק מהכספים שלו בקרן, כאשר מנהל עיזבון יעשה בכספים שימוש לפי הוראותיו. היו לו חמישה ילדים ומספר שונה של נכדים מכל ילד. הוא קבע כי אם נכד אחד יינשא הוא יקבל סכום של אלף שקל, אם נכד יחליט ללמוד באוניברסיטה יקבל מענק של 5,000 שקל, ואם ייוולד לנכד ילד הוא יקבל סכום מסוים. בני המשפחה התרעמו על החלוקה שכן לפיה ישנם ילדים שיקבלו חלק גדול יותר בירושה מילדים אחרים, וזאת לפי מספר הנכדים. מניסיוני הסכסוכים והמריבות המשפחתיות נסבות על שטויות ומעורבות יותר אמוציות מאשר הגיון בריא. בסופו של דבר אותו לקוח השתכנע וערך צוואה שמחלקת באופן שווה את רכושו בין כל ילדיו ונכדיו".

האם את פועלת במסגרת עבודתך לפשר בין הצדדים?

"אני מנסה לגשר ולהסביר את ההשלכות לכל דבר ולכל ציווי. חשיבות רבה לצוואה שהחלוקה בה הינה שוויונית. פחות שקל יותר שקל זה פחות רלוונטי, גם כך פטירת אדם קרוב אינה פשוטה למשפחתו ולכן כדאי להימנע כמה שיותר מפעולות שעשויות להקשות ולגרום צרות".

האם ניתן לערער על צוואה שעשה  אדם שכושרו המנטלי מוטל בספק?

"אני לא עורכת צוואות אלא אם כן אני בטוחה שהאדם כשיר וצלול. היה לי מקרה שבו הגיעו אליי שלושה נכדים עם סבם שלא היה בשיא כושרו. אני לא הסכמתי לערוך לאותו סב צוואה שכן ראיתי שהוא לא ממש מבין מה קורה סביבו. הוא היה אמור להוריש את רכושו לילדיו ולא לנכדיו שרצו בעריכת הצוואה. יש צוואות שאני עורכת בבתי אבות ואני מבקשת אישור רפואי על כושרו הקוגנטיבי  של המצווה ומוודאת בשיחה עימו  שהוא אכן מבין את המשמעות של תוכן הצוואה. קרה לי מקרה עצוב עם  לקוח ותיק מבוגר שהיה אב לבן יחיד עימו לא היה בקשר. אשתו נפטרה והוא היה בודד לגמרי. שבוע לפני שנפטר ביקש שאערוך עבורו צוואה אך הוא לא הספיק לסיים אותה, הוא נפטר בצורה פתאומית מנפילה. אני יודעת שהיו לו כספים ואני יודעת שכשהיה חולה, בנו היחיד לא היה מוכן לבוא לבקר ולא היה מוכן לשמוע עליו, וגם לא הגיע ללוויה שלו. למרות שלא רצה בכך- בנו יירש את כספו".

האם תמיד צריך לערוך צוואה מראש?

"לעיתים אין צורך בעריכת צוואה וזאת במקרה בו אדם מעוניין להוריש בדיוק לפי החוק, ואז הצוואה הינה מיותרת".

שלושים ומשהו

"מגיעים אלי אנשים מכל הגילאים, ולאו דווקא מבוגרים", מספרת גוטמן, "מגיעים גם זוגות בגילאי שלושים ומעלה. יש כמה אנשים שאמרו לי: 'אני לא רוצה בצוואה הדדית, אני רוצה שהחלק היחסי ילך לטובת ילדי ולא לטובת בעלי. אני לא יודע מה יקרה לאחר מותי ומה אשתו החדשה של בעלי תעשה עם הכסף' . לעומת זאת יש זוגות שנמצאים בקשר חזק, ולמרות גילם הצעיר יחסית עורכים צוואה כבר היום. יש לזכור שהחיים דינמיים ומי שכבר ערך צוואה ניתן לשנותה לאחר עריכתה. אני ממליצה להפקיד את הצוואה אצל רשם הירושה וכאשר יגישו בעתיד צו לקיום ירושה, הצוואה תהיה שם בנוסף לצוואה שהופקדה אצל העורך דין". 

מי מטפל בדרך כלל במכירת הנכסים?

"המכירה נעשית באמצעות מתווך או באמצעות פרסום מודעה בעיתונות או בשלט. לעיתים אני כעורכת דין מעורבת במכירה, ואני חייבת לציין שאני אוהבת מאוד את התחום הזה. אני עורכת קישורים בין לקוחותיי, לבין אנשים שאני יודעת שהם מעוניינים לרכוש. היה לי מקרה בו אחרי שבוע וחצי בלבד שהדירה עמדה למכירה, היא כבר נמכרה וזה היה המימוש הכי מהיר של העיזבון, אבל לעיתים זה עלול לקחת גם כמה שנים בשל חוסר הסכמה והתערבות בית המשפט בתהליך".

האם ניתן לערער על חוקיות הצוואה?

"יש צוואות שאנחנו טוענים שנעשו כאשר המורישים לא היו בדעה צלולה, ולא היו כשירים קוגנטיבית ונעשו תוך השפעה לא הוגנת. אנחנו מביאים הוכחות ועדויות, של מי שהצוואה נעשתה בפניהם, מתייעצים עם מומחים גם לכתב יד, במידה ויש חתימה אנו בודקים אם היא לא זויפה. אנו מחפשים עדים, צילומי וידאו וכל דבר שיכול לסייע לגלות את הרצון האמיתי של המוריש בעת עריכת הצוואה, אבל אלו תיקים לא פשוטים".

צילום פרטי

 

יאיר דנון