(new)ויקטורי
מראות של חורף

מראות של חורף

סערות ודרמות גדולות לא נרשמו למרבה המזל במודיעין עקב מזג האוויר. אולם כמויות הגשם שירדו ליל אמש הותירו חותמם.

ליאת גרין צילמה ושלחה.

 

 

(new)שלומי תבלינים 18.5.20