(new)ויצו 10.12.19
התנועה כבר לא מוגבלת

התנועה כבר לא מוגבלת

בימים האחרונים מבצעים עובדי מחלקת התשתיות בעירייה עבודות לשיפור הנגשת הדרכים בעיר לתושבים בעלי מוגבלויות תנועה, ללקויי ראייה ולהורים עם עגלות ילדים. במסגרת פעילות זו הותקנו אבני גישוש ושבילים מובילים ב-13 מדרכות. בנוסף תוקנו כ-40 צמתים, בשכונות הנביאים, המגינים, מוריה, משואה ומכבים.

העבודות התבצעו לאחר למידת סקר נגישות שהתקיים בעיר, במסגרתו נבחנו צמתים, תחנות אוטובוס, מבני ציבור, צירי תנועה מרכזיים ושטחים ציבוריים, על פי תקנות חוק השוויון לאנשים עם מוגבלויות.

בחלק מהשכונות הוותיקות של העיר שורשי עצים שגדלו עם השנים גרמו להתרוממות אבני שפת המדרכות שבסביבתם. במחלקת אחזקת תשתיות טיפלו בכמאתיים מוקדים בהם קרה הדבר על ידי פירוק האבנים התוחמות, גדיעת השורשים המפריעים והתקנת אבני השפה מחדש.

בעירייה קוראים לתושבים לעדכן במוקד העירוני 106 על מקומות נוספים בהם יש צורך בהנגשת התשתיות.

בנוסף, בשבוע האחרון ביצע אגף אחזקת תשתיות עבודות בכביש בשדרות החשמונאים בקטע הדרך בין צומת חשמונאים, שדרות מנחם בגין, לכיוון המפגש של שדרות החשמונאים עם כביש 3 הבין עירוני. עבודות אלה בוצעו עקב שקיעות והתפוררות של האספלט בנקודות שונות בכביש.

בתמונה יש הרבה מקום לשיפור (צילום דוברות העיריה)

מכללת די בי איי