(new)דיור מוגן 1/7/18
העסק עוד מתגלגל

העסק עוד מתגלגל

השבוע נכנסו לתוקפן תקנות הנסיעה על אופניים חשמליים בכל הארץ. תמציתן: אין לנסוע על מדרכות ואין לנסוע באופניים כאלה מתחת לגיל 16. במודיעין, כך נראה, אפשר יהיה "למשוך קצת זמן" עד לאכיפת התקנות. בשלב זה עד ה-18 במאי. ולפי הערכתנו – גם לאחר מכן.

"משטרת מודיעין אוכפת בכל ימות השנה את החוק לגבי רוכבי אופניים בעיר" אמר דובר מרחב השפלה במשטרה. "עם זאת, תקנות הנסיעה באופניים חשמליים שבין היתר יאפשרו לפקחי העירייהלאכוף איסור נסיעה באופניים על המדרכות, אלה יכנסו לתוקפן ב-18 למאי".

בעירייה מסרו כי "לפקחים העירוניים אין סמכויות אכיפה בתחום והאכיפה הינה בסמכות משטרת ישראל. בעתיד הקרוב יוקם השיטור העירוני ותיבחן אפשרות לקיים שיתוף פעולה בנושא עם המשטרה".

בתמונה לפקחים העירוניים אין סמכות לאכוף את התקנות החדשות. צילום אינגריד מולר

יאיר דנון