(new)דיור מוגן 1/7/18
הנקודה החסרה

הנקודה החסרה

לפי הודעתה - משטרת מודיעין החלה לאכוף את התקנות החדשות המגבילות את רוכבי האופנים החשמליים. מבדיקה מדגמית שערכנו עולה כי אכיפה כזו – אם אכן היא קיימת – היא שולית למדי אם בכלל.

לפני כשלושה חודשים אישרה ועדת הכלכלה של הכנסת את התקנות החדשות לגבי השימוש בקורקינט חשמלי (גלגינוע) ואת התקנות לגבי רכיבה על אופניים חשמליים תקנות שנכנסו לתוקף החודש. לאחר שהתקנות נכנסו לתוקף הפננו למשטרת מודיעין שאילתא רשמית לגבי האכיפה. התשובה שקיבלנו היתה "מבוצעת אכיפה נקודתית בכל מקום בו מבחין שוטר כי בוצעה עבירה". שאלנו גם כמה דו"חות ניתנו לרוכבי אופניים ואופניים חשמליים בעיר מאז נכנסו התקנות לתוקף. תשובה לשאלה זו לא התקבלה.

החלטנו לבדוק את המצב בשטח, גם אם בצורה מדגמית ולא מדעית. סיבוב קצר ברחובות העיר העלה תמונת מצב עגומה.

בבוקר יום שלישי, ברחוב אבני החושן סמוך לבית הספר עירוני ה', ספרנו שלושה רוכבי אופניים חשמליים שנסעו על המדרכה, במקום כמובן אין שביל אופניים מסומן. אחד מהם כמעט פגע בנו פיזית. ביום שני אחר הצהריים, סמוך לקניון, ספרנו לפחות שלושה רוכבי אופניים חשמליים שנסעו על המדרכה. כמה ימים קודם לכן נסע שליח העיתון לאורך כל שדרות עמק זבולון. לדבריו, "כמעט לכל אורך הדרך מהבריכה העירונית ועד לסוף שדרות עמק זבולון ליווה את נסיעתי, על המדרכה, רוכב אופניים חשמליים, שנסע במהירות ובמקביל אלי ללא קסדה כמובן כשהוא אוחז ביד אחת בידית האופניים וביד השניה במכשיר סלולארי ומנהל שיחה ערה".

אם תחליט משטרת מודיעין לאכוף את התקנות מעט יותר ברצינות, כנראה שתצטרכו לציית לסעיפים הבאים:

  • גיל המינימום לרכיבה על אופניים חשמליים ל-16 שנים, בניגוד למצב עד כה שאיפשר לרכב על אופניים חשמליים בשבילי אופניים החל מגיל 14, ועל הכביש החל מגיל 16.
  • רוכבי אופניים חשמליים וקורקינטים חשמליים לא יסעו במהירות הגבוהה מ-25 קמ"ש וכי הם יחוייבו לחבוש קסדה וגם אפוד זוהר בשעות החשיכה או בזמן שיש ליקויי ראיה קשים בכביש.
  • הרוכבים לא יחוייבו ברישוי אבל יהיו חייבים להדביק מדבקה על הכלי כולל מספר סידורי שם היצרן, משקל הכלי, הספק המנוע, המהירות המירבית המותרת ולחץ האויר בצמיגים.
  • על רוכבי אופניים חשמליים נאסר לנסוע בניגוד לכיוון התנועה, לעבור באור אדום, להפריע להולכי רגל לחסום מעברי חציה או להיצמד לרכב נוסע.
  • אסור לרוכבי אופניים לנסוע על מדרכות אלא רק בשבילי אופניים מיועדים להם, או החל מגיל 16 בכבישים לצד רכבים מנועיים.

כדאי לציין שבשלב זה, סמכות האכיפה נתונה רק בידי המשטרה ולא בידי הפיקוח העירוני.

בתמונה. השלט כבר ירד, האכיפה עוד לא הגיעה (צילום: דובר העיריה)

יאיר דנון