(new)ויקטורי
אז כמה באמת מתגרשים במודיעין?

אז כמה באמת מתגרשים במודיעין?

השבוע התפרסמו בכלי התקשורת ידיעות אודות שיעור הגרושים בקרב אוכלוסיית בני 35-64 (באוכלוסייה היהודית), לפיהן שיעור הגרושים/ות במודיעין עומד על 9%. הנתונים שפורסמו, והגיעו מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מתייחסים כך מתברר לשנת 2014, בה העיר המובילה בשיעור התושבים הגרושים באותה קבוצת גיל היתה אילת עם נתון מדהים למדי של 25%. בת ים הייתה הסגנית עם 22% ובמקום השלישי ניצבת נצרת עלית עם 20% מקבוצת הגיל הנ"ל שעברו דרך הרבנות. את המקום האחרון ברשימה, והמחמיא במקרה הזה, תופסת שכנתנו מודיעין עילית, בה שיעור התושבים הגרושים בגילאים המדוברים באותה שנה עמד על רק 2.2%.

השבוע בדקנו את הנתונים העדכניים ביותר הנמצאים בהנהלת בתי הדין הרבניים, מהם עולה כי בשנת 2015 נרשמה עלייה של 6.71% במספר הזוגות שהתגרשו במודיעין בשנה שעברה. אם בשנת 2014 עמד מספר הזוגות שהתגרשו בעיר על 149, הרי שבשנה שעברה נרשמה עלייה ל-159 זוגות ש"הפרידו כוחות". מודיעין ממוקמת במקום ה-16 בטבלת היישובים בהם התגרשו הכי הרבה זוגות בשנת 2015. במקום הראשון ניצבת תל אביב עם 763 מקרי גירושים, שהחליפה מקומות עם ירושלים בה התגרשו ב-2015 728 זוגות.

מנתוני הנהלת בתי הדין הרבניים עולה כי בשנת 2015 נרשמה עלייה של אחוז אחד במספר הזוגות שהתגרשו ביחס ל-2014. בשנה שעברה התגרשו בכל הארץ 11,114 זוגות, זאת לעומת 11,023 בשנת 2014. מאז שנת 2011 נרשמה עלייה של יותר מעשרה אחוז במספר המתגרשים, כאשר שנת השיא הייתה 2013 בה עברו ברבנות 11,249 זוגות.

בשנים האחרונות תאמו הסטטיסטיקות של מודיעין את המגמה הארצית פחות או יותר וגם את הגידול באוכלוסיית העיר. בשנת 2012 התגרשו במודיעין 144 זוגות, ב-2011 137 זוגות ובשנת 2010 בחרו 131 בני זוג מקומיים לסיים את נישואיהם.

בתמונה הרב אליהו אלחרר. אצלו עוברים בכניסה, לא ביציאה (צילום ארכיון)

(new)שלומי תבלינים 18.5.20