כיצד ניתן לנהל את ההשקעות והחסכונות שלנו באופן עצמאי?
ביבס חינוך 2.8.18
כיצד ניתן לנהל את ההשקעות והחסכונות שלנו באופן עצמאי?

כיצד ניתן לנהל את ההשקעות והחסכונות שלנו באופן עצמאי?

 

קופות גמל וקרנות השתלמות בניהול אישי נקראות גם IRA והן מאפשרות לחוסכים לנהל חלק מכספי החיסכון לטווח ארוך שלהם בעצמם. המטרה העיקרית של הניהול העצמאי הוא לחסוך בדמי הניהול, ובמקביל גם לשפר את התשואה מאפיקי ההשקעה הקיימים.

ראשי התיבות "Individual Retirement Account" מייצגים מוצר חדש יחסית. קופת גמל בניהול אישי למשל מוצעת לחוסכים בישראל רק משנת 2010, אך היא מבוססת על מודל פנסיוני שכיח בארצות הברית שזוכה להצלחה גם במקומות נוספים ברחבי העולם. במסגרת התכנית הזו, כל חוסך מנהל את כספי הפרישה שלו בעצמו ועדיין מקבל מהמדינה את מלוא הטבות המס שנוגעות לכספי הפנסיה.

מה צריך לדעת כדי לבצע ניהול עצמאי של השקעות וחסכונות?

ברמה הטכנית, בתי ההשקעות מעניקים לחוסך את הפלטפורמה לניהול עצמי. תפעול הפלטפורמה פשוט מכפי שנהוג לחשוב והוא לא דורש שום סוג של רקע טכני. חלק מהחברות פותחות עבור הלקוח את חשבון ההשקעות וחשבון ניירות הערך על שמן בבנק, בעוד החוסך עצמו מקבל ייפוי כוח לניהול עצמאי של הכספים או למנהל התיקים (במידה ובחר לעבוד איתו).

בחירת פלטפורמה מתאימה מאפשרת שמירה על קשר אישי עם מנהל ההשקעות. בנוסף, ניתן להשתמש במערכת כדי לקבל עדכון יומי על ביצועי ההשקעות וליהנות מעמלות מסחר נמוכות.

אילו מכשירים פיננסיים ניתן לנהל באופן אישי?

מודל החיסכון הפנסיוני האישי עוד נמצא בחיתוליו בישראל, ולכן הוא מוגבל רק לניהול קופות גמל נזילות של עצמאים או שכירים, ולקרנות השתלמות נזילות ולא נזילות. זהו כמובן הרובד הפנסיוני השני של החוסך הממוצע בישראל, כי הרובד הראשוני כולל את קרנות הפנסיה, ביטוחי המנהלים וקופות הגמל שמשלמות קצבה חודשית בעת הפרישה.

היתרון העיקרי של ניהול ההשקעות והחסכונות באופן עצמאי הוא גמישות וצמצום הוצאות. החוסך יכול לשלב בין ניהול הכספים באופן עצמאי ולבחור מנהל תיקי השקעות חיצוני, בלי לוותר כאמור על הטבות המס ותוך כדי שותפות פעילה לחלוטין בבניית תמהיל ההשקעות בהתאם לפרופיל ההעדפות האישי. מעבר לכך, יש להביא בחשבון את היתרון של דחיית תשלום מס רווחי ההון עד למועד המימוש.

במסגרת ניהול אישי של קופות גמל וקרנות השתלמות ניתן להשקיע רק בניירות ערך סחירים כמו אגרות חוב ומניות, בפיקדונות, בתעודות סל ובקרנות נאמנות של השקעות בחו"ל ממדינה בדירוג BBB או חברה בארגון OECD. כתוצאה מכך, לא ניתן לנהל באופן אישי קופות גמל וקרנות השתלמות עם אופציות ואי אפשר להשקיע את הכספים במוצר מובנה, בין אם הוא סחיר או לא סחיר.


 

יאיר דנון