(new)ויקטורי
הלוואה חוץ בנקאית לסטודנטים

הלוואה חוץ בנקאית לסטודנטים

 

במציאות של היום זה מאד לא פשוט להיות סטודנט. סטודנטים רבים מוצאים את עצמם קוטעים את הלימודים בשל חוסר היכולת לשלם את שכר הלימוד, ורודפים אחר קבלת הלוואה חוץ בנקאית. 

עם זאת, בשנים האחרונות יש פתרון בדמות הלוואה חוץ בנקאית לסטודנטים בתנאים מיוחדים של פריסות רחבות יותר ובריביות נמוכות, דבר זה עוזר מאוד לסטודנטים, ומרחיק מהם את החשיבה על השגת מימון ללימודים וירידה באיזון הציונים.

הלוואה חוץ בנקאית - "מרחב נשימה"

כפי שציינו בתחילה, סטודנטים רבים מוצאים את עצמם נאבקים על מנת לשלם את שכר הלימוד ויש כאלה שנאלצים להפסיק את הלימודים בשל אי יכולת כלכלית.

לצורך כך ניתן למצוא פתרון בדמות הלוואה חוץ בנקאית המוצעת על ידי מקורות מימון שונים ולא רק הבנקים, מה שמאפשר לסטודנטים מרחב נשימה.

אותן הלוואות המיועדות לסטודנטים מאפשרות להם לחשב מסלול מחדש ואין צורך בפרישה מהלימודים.
 

אפשרות לסיים את הלימודים

".. כסטודנטית, הייתי צריכה לעבוד ב2 עבודות בו זמנית, כדי להשלים הכנסה ולשלם על הלימודים ועל התואר בפסיכולוגיה.." דנה, עיתון מעריב, 2008.

רבים כמו דנה נזקקו להכנסה נוספת בזמן הלימודים. באמצעות קבלת ההלוואות ניתנת אפשרות עבור הסטודנטים לסיים את הלימודים ללא כל חשש.
אין ספק כי עבור רבים מהם לקיחת הלוואות חוץ בנקאיות מהווה קרש הצלה חיוני למדי המאפשר להם לעמוד בחובות ולסיים את התואר בהצלחה.
 

היתרון הגדול עבור הסטודנטים

היתרון הגדול של סטודנטים טמון בעובדה כי הם אינם תלויים בבנק שלהם לצורך קבלת ההלוואה ומשמעות הדבר היא כי הם יכולים לפנות למקורות מימון אחרים בלי לגרום נזק לחשבון הבנק שלהם.

יתרון נוסף זה כי בשל התחרות בין מקורות המימון אותם מקורות באים לקראת הסטודנטים ומציעים להם מסלולים נוחים ומשתלמים בשל העובדה כי מדובר בלקוחות העתיד ולכן הם מעוניינים לשמור על ציבור הסטודנטים ורואים בהם פוטנציאל ללקוחות עתידיים.
 

אילו סוגי הלוואות ניתנות לסטודנטים

בשל העובדה כי מדובר בציבור סטודנטים מקורות המימון השונים באים לקראתם ומאפשרים להם לקבל הלוואה חוץ בנקאית תוך אפשרות לבחור בין המסלולים השונים תוך אפשרות להתייעץ עם מומחים בתחום.

  • פריסה מיידית: מדובר בהלוואה המאפשרת לסטודנטים לשל את החוב במקביל לשנת הלימודים. במסגרת מסלול זה נעשית פריסה של החוב לכמה שנים וכל שנה הסטודנטים משלמים את החוב.
  • פריסה חלקית: במסגרת מסלול זה ההלוואה אינה מוחזרת מיד אלא בסיום תקופת הלימודים.
  • פריסה ארוכה: במסגרת המסלול ההלוואה הסטודנטים מחזירים את ההלוואה לאחר תקופה ממושכת של כמה שנים.

 

 

 

(new)בשר בכפר, מוזל בכפר 26.8.20