דיור מוגן 2
עוד מאמץ קטן...

עוד מאמץ קטן...

לישיבתה האחרונה של מועצת העיר הגיעו אורחים לא צפויים  - למעלה מעשרים הורים לילדים בגן הפרטי "ילד לילד"  ברחוב חשוון.  ההורים ביקשו וקיבלו מראש העירייה את ההזדמנות לשתף את חברי המועצה במצוקתם לנוכח אי הוודאות לגבי המשך פעילותו של הגן בשנה הבאה.

גן "ילד לילד", בהנהלת שירה הרפז, הוא אחד הגנים הפרטיים הוותיקים בעיר ופועל כבר חמש שנים במיקמו הנוכחי. השנה הסתיים המכרז בו זכתה הרפז להפעלת הגן במתחם השייך לעירייה. במכרז החדש, שאף הוא נקבע לחמש שנים, הפסידה הרפז. לפנים משורת הדין הסכימו בעירייה והזוכים במכרז לאפשר להרפז להפעיל את הגן במיקומו הנוכחי עד לסיום שנת הלימודים הנוכחית, אז תיאלץ הרפז למצוא מיקום אחר עבור שלוש הכיתות בגן, המונות 85 ילדים.

במהלך ישיבת המועצה קיבלו כמה מההורים את זכות הדיבור וביקשו מהעירייה למצוא עבורם פיתרון לשנה הבאה בהקדם האפשרי. זאת למרות שמדובר בגן פרטי שלא באחריות העירייה. בינתיים נקבעה להורים פגישה במשרדי העירייה עם מויש לוי, מחזיק תיק החינוך, ועם בתיה שוכן - ראש מינהל החינוך בעירייה.

דקלה, אחת מאימהות הילדים בגן, סיפרה השבוע: "אנחנו לא באים בטענות לעירייה, אבל להגיד 'זה גן פרטי ולא אחריותנו' זה לא נכון. מערכת החינוך של מודיעין ו'פסיעות' כחלק ממנה, הן הדגל של מודיעין ואנשים מגיעים בגלל זה לעיר. אני מרגישה שאומרים לנו 'זה לא ענייניו וכל מה שאנחנו עושים הוא טובה לכם'. לא סתם העירייה הקימה את תוכנית 'פסיעות' ומשקיעה כל כך הרבה בחינוך. גם הגנים הפרטיים המפוקחים על ידי 'פסיעות' הם חלק אינטגרלי ממערכת החינוך בעיר".

מה בעצם אתם מבקשים שהעירייה תעשה עבורכם?

"אנחנו יודעים שיש מכרזים על פי כלל המנהל התקין ואי אפשר לתת לנו עדיפות. זה ברור לנו. אבל אנחנו יודעים כבר היום על מבני עירייה בשכונת השמשוני שעומדים ריקים כבר יותר משנה ללא שימוש. אני שואלת למה לחכות עד לסיום ההרשמה לשנת הלימודים הבאה לפני שמוצאים לנו פיתרון? הרי פחות או יותר בעירייה יודעים מה הצפי לשנה הבאה מבחינת כמות התלמידים. אני לא אומרת שישריינו לנו מקום, אבל כן שיוציאו את המכרזים למבנים הריקים מוקדם יותר. או שלחלופין ייתנו לנו מענה זמני עד שייפתחו המכרזים".

למה כל כך חשוב שהגן הזה ימשיך לפעול? למה שלא תעברו לגנים העירוניים?

"הגן הזה נותן לכולנו מענה מצויין מכל מיני בחינות, וגם יש את עניין השעות. הגן פועל עד השעה 17:30 ונותן מענה להורים כמונו שעובדים עד שעות מאוחרות. מעבר לזה, קח למשל את הילד שלי שרגיש בצורה מיוחדת למעברים. אני ובעלי כבר התחלנו תהליך הרשמה לגנים אנתרופוסופיים בשוהם וחיפוש בית שם. המחשבה היא שאם יילך לגן הזה בשוהם יהיה רצף כי הוא ימשיך לבית הספר האנתרופוסופי שם".

מהעיריה נמסר בתגובה: "למכרז על המבנה בו פועל כיום גן 'ילד לילד' ניגשו מספר מתמודדים. במכרז זכה המתמודד שהגיש את ההצעה הטובה ביותר. יש לציין כי המכרז נעשה על פי דיני המכרזים, ולכן אין באפשרות העירייה לסטות מחובותיה החוקיות בנושא. כפי שנמסר להורים בישיבת המועצה, לקראת סוף החודש ייפתח מועד הרישום לגני הילדים של העירייה לשנת הלימודים תשע"ח. עם גמר השיבוץ לגנים תבחן העירייה האם ניתן להוציא מבנים שאינם בשימוש העירייה למכרז לשימוש גנים פרטיים. בדומה למכרז הקודם, גם במבנים אלה יזכה רק מי שיגיש את ההצעה הטובה ביותר לפי כללי המכרז."

בתמונה: ההורים בישיבת המועצה. "אז מה אם זה גן פרטי" (צילום פרטי)

יאיר דנון