דיור מוגן
כל מה שצריך לדעת לפני רכישת ביטוח דירה

כל מה שצריך לדעת לפני רכישת ביטוח דירה

פוליסת ביטוח היא הסכם שנחתם ביניכם לבין חברת הביטוח, ועל פיו תשלמו פרמיה חודשית ובתמורה תקבלו פיצוי אם יתממש הסיכון שעבורו נרכשה הפוליסה. בהקשר של ביטוח דירה מדובר על חלק בלתי נפרד מהחיים שלכם: הדירה היא בדרך כלל הנכס הכי יקר עבורנו, לכן הביטוח מספק הגנה למבנה ולתכולה.

ראשית, כדאי שתדעו מה כולל הביטוח. כל ביטוח דירה מורכב נחלק לביטוח מבנה וביטוח תכולה. ביטוח מבנה תקף לכל רכיבי הבית שקבועים ומחוברים אליו בדרך קבע, לרבות שטיחים מקיר לקיר וארונות קיר. לעומת זאת, תכולת הדירה היא כל חפץ שנמצא בדירה למעט פריטים מסוימים שמפורטים בפוליסה (ניירות ערך, חוזים, זהב ומתכות יקרות במצב גולמי, בעלי חיים וכדומה).

מה המשמעות של פוליסת ביטוח "תקנית"?

פוליסת ביטוח לדירה מוגדרת על ידי משרד האוצר כפוליסה "תקנית". המשמעות היא שתנאיה הבסיסיים של הפוליסה קבועים בחוק, וחברת ביטוח רשאית לשנות אותה לטובתכם בלבד. כמו כן, מדי מספר חודשים מתעדכנת הפוליסה התקנית וזאת במטרה לשפר את הכיסוי.

 

 

פוליסה תקנית כוללת נכון להיום שני כיסויים בסיסיים – ביטוח מבנה ותכולה – ושתי הרחבות: ביטוח סכום נוסף בבית משותף וביטוח אחריות כלפי צד ג'. רכישת הרחבת ביטוח סכום נוסף בבית משותף תאפשר לכם לקבל תגמולי ביטוח גבוהים יותר, בעוד ביטוח אחריות כלפי צד שלישי מקנה תשלום לצד ג' בשל אירוע תאונתי שנגרם לו על ידי מי מבין הדיירים המתגוררים בבית.

איך נקבע הפיצוי מחברת הביטוח?

יש שלושה גורמים עיקריים שמשפיעים על גובה התשלום שתקבלו מחברת הביטוח. הגורם הראשון הוא סכום הביטוח, שמשקף את עלות בניית הדירה מההתחלה במקרה של אסון ואת שווי הפריטים בדירה נכון למועד תחילת הביטוח.

הגורם השני הוא ערך הכינון שנקבע על ידי השמאי ברכישת ביטוח מבנה טרם נטילת משכנתא, והגורם השלישי הוא מנגנון ביטוח חסר שרלוונטי לתכולה בלבד. מטרתו של מנגנון ביטוח חסר היא לשקף עיקרון לפיו ביטוח בסכום נמוך משווי הדירה או התכולה יאפשר קבלת תשלום נמוך באופן תואם מחברת הביטוח.

חברת ביטוח יכולה לבחור לפצות אתכם בגין נזק למבנה ולתכולה בדרכים שונות. היא רשאית לבחור בין תיקון בפועל של הנזק שנגרם לדירה או לתכולה, תשלום ערך הנזק במזומן או החלפת התכולה וחלקים ממנה והחלפת רכיבים בדירה בפריטים מאותו סוג ואיכות.

את פוליסת הביטוח בוחרים לפי מחיר הפוליסה ומדדי השירות של חברת הביטוח. כדאי גם להתייחס לפריסת תשלומים, תנאי אשראי וגובה השתתפות עצמית. 

יאיר דנון