אלי קדם
רשמית: תיכון מו"ר מוביל את העל יסודיים במודיעין

רשמית: תיכון מו"ר מוביל את העל יסודיים במודיעין

העיתון THE MARKER פרסם השבוע את רשימת התיכונים המובילים בישראל, על פי מדד שערך משרד החינוך. המדד הוא חלק מ"התמונה החינוכית" אותה השיק השנה משרד החינוך, שמטרתה לספק נתונים השוואתיים בין בתי הספר מלבד ציוני מבחני המיצ"ב.

על מנת לקבוע את התיכונים המובילים מבין כאלף התיכונים שבארץ נבדקו מדדים כמו אחוזי הנשירה, שיעור הניגשים לבגרות ושיעור המסיימים את הבגרויות בהצטיינות. משרד החינוך מגדיר תלמידים בעלי תעודת בגרות מצטיינת ככאלה שנבחנו בלפחות 25 יחידות לימוד, מהן 5 יחידות מתמטיקה, וציון הבגרות הממוצע שלהם היה גבוה מ-95, או תלמידים שנבחנו ב-30 יחידות לימוד והציון הממוצע שלהם גבוה מ-90. אגב, ברשימת בתי הספר המובילים מבחינת אחוזי התלמידים בעלי בגרות מצטיינת נמצא תיכון "עתיד מדעים" בלוד - שרבים מתלמידיו הם תושבי מודיעין -  עם נתון של קרוב ל-48% מהתלמידים. הזכאות לבגרות בתיכון זה עומדת על 100 אחוז. יש לציין כי מדובר למעשה בבי"ס פרטי עם בחינות קבלה, כך ששיעור הזכאות לבגרות צפוי במקרה זה.

מהנתונים שהתפרסמו בכתבה עולה גם תמונת בתי הספר התיכוניים במודיעין, שהמוביל ביניהם הוא תיכון מו"ר, המדורג במקום ה-60 ברשימה הארצית.

בתיכון מו"ר עומד שיעור הזכאים לבגרות על 96.32%, שיעור המצטיינים על 25.08% ושיעור הנבחנים בחמש יחידות לימוד מתמטיקה הוא 28.43%. שיעור הנשירה בתיכון מו"ר, כמו בשאר תיכוני העיר, עומד על פחות מאחוז אחד.

במקום השני נמצאת האולפנה (מקום 66 ברשימה הארצית) עם שיעורי זכאות לבגרויות, שיעור מצטיינים ושיעור נבחנים בחמש יח"ל מתמטיקה, של 96%, 22.4% ו-12.8% בהתאמה. במקום השלישי תיכון עירוני א' (103 בדירוג הארצי) עם 94.37% זכאות לבגרות, 14.24% מסיימי בגרות בהצטיינות ו-21.52% מהתלמידים ניגשו לבגרות בחמש יח"ל מתמטיקה.

תיכון עירוני ב' תופס את המקום הבא ברשימה עם 93.92% זכאות לבגרות, 16% מסיימי בגרות בהצטיינות ו-17.68% שניגשו לבגרות המורחבת במתמטיקה. שיעור התלמידים המצטיינים הגבוה ביותר בעיר נרשם בישיבת בני עקיבא עם 30.16%. עוד בישיבה נרשמו נתונים של 92.86% זכאות לבגרות ו-23% נבחנו במתמטיקה בחמש יח"ל. בעירוני ג' יורד שיעור הזכאות לבגרות לקרוב ל-90%, 15.63% מצטיינים ורק 7.59% שניגשו לחמש יח"ל מתמטיקה.

במקום השביעי נמצא תיכון "יחד" עם נתונים של 87.25%, 11.76% ושיעור גבוה של ניגשים ל-5 יחידות מתמטיקה - 20.59%. במקום השמיני ניצב התיכון הדמוקרטי, שבו מעצם אופיו והבחירה החופשית המוענקת לתלמידיו יורדים שיעורי המדדים הנ"ל באופן משמעותי ביותר (68% זכאות לבגרות, רק 4% מצטיינים וכאלה שניגשו לבגרות בחמש יח"ל מתמטיקה).

את המקום התשיעי ברשימת תיכוני מודיעין תופס תיכון ברנקו וייס עם נתון יפה עבורו של 53.49 זכאות לבגרות, אולם גם עם אפס אחוז מצטיינים וניגשים לחמש יח"ל מתמטיקה. נתונים לגבי תיכון עירוני ד' במודיעין לא התפרסמו מסיבה לא ידועה. 

בתמונה תיכון מו"ר. הטבלה לא משקרת (צילום ארכיון)

יאיר דנון