(new)דיור מוגן 1/7/18
טיפת מזל

טיפת מזל

השבוע החלו עבודות לשדרוג התשתיות ברחוב ניסן. במסגרתן הכביש יקורצף וירובד, ייבנו איי תנועה בצורת טיפות מים ויתווסף מעבר חצייה להולכי רגל. במסגרת העבודות ייבנו לאורך קטע רחוב זה ארבעה איי תנועה בצורת טיפה, שתפקידם להאט את התנועה ברחוב. בשלב זה נצבעו בכביש הסימונים של איי הטיפה, בכדי לאפשר לנהגים להתרגל למצב החדש.

כמו כן, במפגש עם רחוב הלוח העברי יתווסף מעבר חצייה, שיקל על הולכי הרגל להגיע לטיילת שלאורך רחוב ניסן. 

צילום דוברות העיריה

יאיר דנון