(new)דיור מוגן 1/7/18
ויתור חלקי

ויתור חלקי

רשות מקרקעי ישראל הסכימה לוותר על תשלום דמי ההיתר על שטחי השירות בבתים ברעות ב'. בכך אמור היה להגיע לסיומו מאבק ממושך בין שנים, שניטש בין תושבי רעות ובין רשות מקרקעי ישראל. במכתב ששלח בשבוע שעבר מנכ"ל הרשות עדיאל שמרון הוא מבשר לתושבים כי הרשות החליטה לכלול את שטחי השירות בתוך שטחי הבתים שעבורם כבר שולמו דמי ההיתר.

לא מדובר בכסף קטן אלא בסכום ממוצע של כמאתיים אלף שקלים למשפחה, שתושבי רעות ב' יוכלו לחסוך בעת ביצוע שינויים בנכס כמו מכירתו או קבלת היתר לתוספות בניה או רכישת הקרקע מהמינהל. עבור ביצוע פעולות אלה דרשה רמ"י עד היום תשלום דמי היתר, מכיון שהקרקע הינה בבעלת רמ"י והיא מחכירה אותה לתושבים, כך שהרשות היא למעשה שותף בבתי רעות ולכן נדרש כל תושב לשלם דמי היתר או דמי הסכמה בשמם המקובל יותר עבור מתן האישור לבצע את השינויים.

בכל בית ברעות, כמו בבתים צמודי קרקע אחרים, יש שטחי שירות כמו מחסנים, חניה, כניסה לבית, מזווה, מקלט ועוד. בעת רכישת הבית שולמו לרשות מקרקעי ישראל (אז "מינהל מקרקעי ישראל") דמי הסכמה מראש שחושבו באופן גלובלי ושולמו ע"י המנהלת הצבאית שהקימה את רעות עבור כל היישוב. אולם לפני מספר שנים החלה הרשות לדרוש תשלום דמי היתר עבור שטחי השירות בטענה כי שטחים אלה לא חושבו אז בחישוב הגלובלי.

שלמה פסי, ממלא מקום ראש העיריה המשמש כמחזיק תיק מכבים רעות, פתח במאבק נגד רשות מקרקעי ישראל בתמיכת ראש העיריה חיים ביבס ולאחר סידרת פגישות ודיונים ארוכים הודיעה רשות מקרקעי ישראל לביבס ופסי כי הרשות מסכימה שלא לגבות עוד דמי היתר על שטחי השירות בביצוע פעולות בנכסים ברעות ב'.

יחד עם זאת רמ"י הודיעה לפסי כי ההסדר לא יחול רטרואקטיבית, ולכן תושבים ששילמו בעבר דמי היתר לא יזכו בהחזר כספי. פסי אמר כי "לא ויתרנו להם ודרשנו ולחצנו לקבל ולהכיר בזכויות המגיעות לתושבים כולל פניות של ביבס".

אז מה קרה עכשיו?

"בשבוע שעבר הגיע מרמ"י מכתב שמכיר בעצם בזכויות מכאן והלאה, אך לא מכיר בהחזרים על מי ששילם בעבר. המשמעות היא בסדר גודל של עד 200,000 ש"ל לבית ברעות ב' והתושבים יעודכנו על העבודה שהובלה בעקשנות על ידי ועד התמיכה והסיוע הבלתי מתפשר של ראש העיר שבלעדיו לא היינו מגיעים לשלב. אני עומד להמליץ לתושבי רעות ב' לממש את הזכויות בשטחי השרות ללא דיחוי ובנוסף נתכנס במסגרת הצוות המוביל שבראשותי כדי לשקול את צעדינו בעניין התושבים ששילמו בעבר".

צילום אינגריד מולר

יאיר דנון