אל תתעסקו איתנו!
ביבס חינוך 2.8.18
אל תתעסקו איתנו!

אל תתעסקו איתנו!

בשבוע שעבר נתפסו משליכי עפר בפאתי העיר בעת מבצע של מחלקת הביטחון של העירייה, בסיוע מערך השיטור העירוני. במבצע עקבו הרשויות אחר קבלנים שבונים פרוייקטים בשכונת נופים.

המבצע נוהל כמו מבצע צבאי לכל דבר, כולל מארב מתוכנן ולכידת העבריינים לאחר מרדף. במסגרת הפעילות התמקמו הסיירים והשוטרים בשתי תצפיות בנקודות אסטרטגיות וכן נפרשו ניידות של השיטור העירוני בקרבה לשכונה, כשהן מוכנות לבצע חסימה של דרכי המילוט וסגירה על העבריינים, בכך שיוכלו להגיב במהרה בעת הצורך.

מהתצפיות בשטח ניתן היה לראות את המגרסות הפעילות בשכונה ואת המשאיות שנכנסו ויצאו מהן. לאורך כל המבצע נצפתה באתרי הגריסה תנועה ערה של משאיות, שפעלו על פי האישורים והנהלים. עד שלפתע זיהתה אחת התצפיות משאית שנראתה חריגה בשטח, שהועמסה בעפר והחלה לצאת מאתר הבנייה.

הכוח שנפרש באזור התמקד במשאית והחל במעקב אחריה. הסיירים והשוטרים ראו שנהג המשאית נוסע לכיוון מרכז עינב ועקבו אחריו בלי להתגלות. כשהגיעה המשאית לאיזור מרכז עינב נהגה שפך את עודפי העפר באזור, במקום בו אין אישור להשלכת הפסולת. ברגע שהנהג שפך את הפסולת והפליל את עצמו זינקו לעברו השוטרים והסיירים כשהוא מופתע לגמרי. פרטי נהג המשאית הועברו לפיקוח על הבנייה לצורך המשך טיפול משפטי כנגד החברה הקבלנית שבה עובד הנהג.

במחלקת הפיקוח בעירייה הסבירו כי השלכת עודפי עפר במקום שאינו מיועד לכך הינה עבירה על החוק שהעונש עליה מתחיל בקנס כספי ועלול להסתיים גם בצו הפסקת עבודה. צווים כאלה כבר הוצאו בשנים האחרונות נגד חברות קבלניות בגין עבירות דומות.

צילום דובורת העיריה

יאיר דנון