(new)דיור מוגן 1/7/18
מקום טוב בצמרת

מקום טוב בצמרת

נתונים שמפרסם היום אתר YNET מראים כי בשנת 2016 הגיעו לבית הספר לקצינים של צה"ל 103 חיילים ממודיעין. נתון זה ממקם את העיר במקום החמישי בארץ, אחרי תל אביב, ירושלים, חיפה וראשל"צ.

בכל הקשור לשיעורי גיוס כלליים – נתונים שכבר פורסמו בעבר קובעים כי מודיעין מוליכה את המדד הזה, עם השיעור הגבוה בארץ. מקום 

נתונים שמפרסם היום אתר YNET מראים כי בשנת 2016 הגיעו לבית הספר לקצינים של צה"ל 103 חיילים ממודיעין. נתון זה ממקם את העיר במקום החמישי בארץ, אחרי תל אביב, ירושלים, חיפה וראשל"צ.

בכל הקשור לשיעורי גיוס כלליים – נתונים שכבר פורסמו בעבר קובעים כי מודיעין מוליכה את המדד הזה, עם השיעור הגבוה בארץ.

צילום: דובר צה"ל

יאיר דנון