(new)ויצו באנר עליון 20.1.20
חברות הנדל"ן הגדולות יצאו מהמשחק בשכונת מורשת

חברות הנדל"ן הגדולות יצאו מהמשחק בשכונת מורשת

בניגוד לשכונת נופים הנבנית כעת, בשכונת מורשת רוב הדירות יהיו במסלול "מחיר למשתכן" . גם הוצאות הפיתוח שצפויות להיות גבוהות הדירו קבלנים רבים מהמכרז, שתוצאותיו התפרסמו השבוע

הוכרזו שמות הזוכים בחמשת המגרשים בשכונת מורשת שישווקו בשוק החופשי. הזוכים הם חברות וקבלנים לא ממש מוכרים. במפתיע או לא הפעם נעדרו מהמכרזים החברות הגדולות והמוכרות כמו אפריקה ישראל, אזורים, חנן מור ודומיהם.

אולי זו התחושה ששוק הנדל"ן מתקרר או שהקבלנים "מריחים" שהשוק במודיעין הופך לרווי יותר ופחות רווחי. עובדה שבעוד שבשכונת נופים על כל מגרש קפצו עשרות יזמים שהגישו הצעות מחיר יחסית גבוהות, במורשת מספר ההצעות שהוגשו נע בין 4-10 הצעות בסך הכל למגרש. גם המחירים עצמם יותר סולידיים: בעוד שבמכרזים קודמים שילמו היזמים שזכו פי שש ואפילו פי שמונה ממחיר המינימום הנדרש, כאן הזוכים שילמו בטווח שנע בין פי שתיים עד פי ארבע ממחיר המינימום שדרשה רשות מקרקעי ישראל.

לפני כשבועיים וחצי נסגר המכרז לקבלת הצעות לשיווק המגרשים שעליהם שייבנו 252 דירות במחירי השוק החופשי, זאת לאחר שבשכונה שווקו כבר הדירות במסלול "מחיר למשתכן" לפני מספר חודשים. 252 יחידות הדיור שייבנו עליהם יצטרפו ל-3,614 דירות שכבר שווקו ליזמים במסלול "מחיר למשתכן".

מדובר בחכירת חמישה מתחמים לתקופה של 98 שנים, שבהם זכו היזמים לפי הפירוט הבא: במגרש 125 זכו היזמים מוריס אלון בע"מ ואילן זקן שישלמו עבור הקרקע 60 מיליון שקל ועוד מע"מ ובנוסף עוד 18.6 מיליון שקל כהוצאות פיתוח. במתחם ייבנו 59 יחידות דיור. ההוצאות הפיתוח שישלמו הזוכים כוללים תשלום עבור פיתוח הקרקע והשתתפות במימון מבני ציבור וחיבור לתשתיות ציבוריות, וגם שידרוג תשתיות בשכונות ותיקות, ותשלום לתאגיד המים מי מודיעין,

במגרש 126 זכה היזם שלומי בן דוד ששילם עבור הקרקע 42.9 מיליון שקל פלוס מע"מ ועוד 19 מיליון שקל כהוצאות פיתוח. בן דוד יבנה במתחם 55 יחידות דיור בסך הכל וגם כאן הוצאות הפיתוח כוללות תשלום עבור עלויות מבני ציבור, תשלום לתאגיד מי מודיעין וחיבור תשתיות ציבוריות ושידרוג תשתיות בשכונות ותיקות.

במגרש 217 זכתה חברת מצפור אדומים בע"מ ששילמה 58.8 מיליון שקל פלוס מע"מ על הקרקע והוצאות פיתוח בסך כולל של 30 מיליון שקל, גם כאן עבור מבני ציבור ותשתיות וכן תשלום למי מודיעין. מצפור אדומים תבנה במתחם 86 יחידות דיור.

במגרש 324 זכתה חברת א.כ. מגורים 38 בע"מ, חברה שזכתה לפני מספר חודשים במתחם המיועד לבניה של 24 יחידות דיור בשכונת השבטים בעיר. א.כ. מגורים 38 שילמה עבור המגרש במורשת 16.3 מיליון שקל בתוספת מע"מ והיא תבנה במתחם שבו זכתה 24 יחידות דיור, כשהוצאות הפיתוח שהיא נדרשה לשלם מסתכמות בסכום של 6.5 מיליון שקל עבור השתתפות במבני ציבור, תשלום למי מודיעין, חיבור לתשתיות ציבוריות ושידרוג תשתיות בשכונות ותיקות.

במגרש 323 זכתה חברת גבאי י.נ יזמות בע"מ ששילמה עבור הקרקע 18.3 מיליון שקל פלוס מע"מ, וכן הוצאות פיתוח שיגיעו ל- 8.3 מיליון שקל, כולל התשלום למי מודיעין, שידרוג תשתיות בשכונות ותיקות, השתתפות עלות מבני הציבור בשכונה. החברה תבנה במתחם 28 יחידות דיור.

בנוסף להוצאות הנקובות יידרשו היזמים לשלם גם עבור הוצאות חפירות הצלה ארכיאולוגיות שכן בחוברת המכרז ציינה רשות מקרקעי ישראל כי המתחמים הוכרזו כאתר עתיקות ולכן הזוכים יישאו בעלויות הביצוע של סקר ארכיאולוגי, פיקוח, חפירות בדיקה וחפירות הצלה במתחמים .

(new)עידן הפרזול 13.1.20