דיור מוגן 2
חברת פלקס האמריקנית עוברת למודיעין

חברת פלקס האמריקנית עוברת למודיעין

חברת מגה אור מסרה דיווח מיוחד לבורסה לניירות ערך ולרשות לניירות ערך בעניין מעברה של חברת פלקס לפארק הטכנולוגי במודיעין. החברה דיווחה לבורסה כי היא מתכוונת לבנות מבנה שיושכר לחברת פלקס לשנים ארוכות עם אופציה שקיבלה פלקס לרכוש מחצית מהנכס בתוך מספר שנים שנקבע בהסכם.

ענקית האלקטרוניקה "פלקס" (שבעבר נקראה "פלקסטרוניקס") תפעל ממבנה ששטחו כ-30,500 מ"ר בפארק הטכנולוגי של מודיעין מכבים רעות. "פלקס" נוסדה בשנת 1969 ומועסקים בה כיום יותר מ-200 אלף עובדים בכ-30 מדינות. בישראל פועלת החברה כ-20 שנה והיא מעסיקה בארץ כ-3,500 עובדים, במספר מקומות כמו מגדל העמק, חיפה, יבנה, אופקים, ובעתיד הקרוב גם מודיעין מכבים רעות. במעבר פלקס למודיעין יווצרו בעיר כאלף מקומות עבודה חדשים, חלקם עובדים שינויידו ממפעלי פלקס באתרים אחרים בישראל ואת חלקם תגייס החברה למפעל החדש.

ראש העיר, חיים ביבס, בירך על העסקה וסיפר כי התהליך החל במשרדו לפני כשנה: "לפני שנה בדיוק נפגשנו נציגי העירייה, היזם צחי נחמיאס, מנכ"ל חברת "מגה אור", איתמר רגב, ומנכ"ל מינהלת אופק, רון ברזני, עם בכירי חברת "פלקס" על מנת לשכנע אותם להעתיק את החברה לפארק הטכנולוגי בעיר. לשמחתי, שמה הטוב של העיר והתקדמותה הענקית בתשע השנים האחרונות דרבנו את ראשי החברה להחליט להקים כאן את ביתם החדש בישראל. אנחנו נסייע לתושבים החדשים שלנו ככל הניתן, על מנת שתהיה להם כניסה חלקה למבנה החדש, ונוסיף לפעול כדי להביא לעיר עוד ועוד חברות מתחום ההיי-טק והתעשייה, דבר שיאפשר ליותר תושבים מהעיר לעבוד כאן קרוב לבית."

חברת "פלקס" מספקת שירותי ייצור שבבים מיקרו-אלקטורניים ומערכות. החברה מתמחה בתכנון וייצור מעגלים מודפסים, קווי ייצור של מערכות ומוצרים ושירותים נלווים. שירותים אלה כוללים הנדסת מוצר, עיצוב מוצר, פיתוח תוכנות ויישומים המוטמעים במוצרים, עיצוב מוליכים למחצה, פיתוח מערכות אלקטרוניות, הרכבה, אבטחת איכות ובידוק, שירותי תיקונים ואחריות. שירותים נוספים שהחברה מציעה כוללים שילוח, ניהול מלאי ופתרונות סחר אלקטרוני, שירותי תכנון והנדסה, עיצוב ממשקי משתמש ועיצוב תעשייתי, עיצוב רכיבים ותת מערכות וכן שירותים מתמחים לשוק הסלולרי, הכוללים מודולים של מצלמות, ספקי כוח, אנטנות, מודולים של תדרי רדיו וצגים.

וזהו נוסח ההודעה שהעבירה מגה אור לבורסה: "החברה מתכבדת להודיע כי ביום ה- 04 ביולי 2017 בשעות אחר הצהריים, התקשרה בשני הסכמים שלובים זה בזה עם צד ג' (חברת פלקס – י.ג)

.1  הסכם הקמה ושכירות  -

בין הצדדים  נחתם הסכם לפיו החברה התחייבה להקים מבנה ששטחו כ-30,500 מ"ר, על המקרקעין הידועים כגוש 5897 חלקה 15 מגרש 12ב' באזור התעסוקה במודיעין, ולאחר מכן להשכירו לשוכר.

המבנה ישמש את השוכר כמרכז ניהול .  הסכם ההקמה והשכירות קובע תקופת שכירות של 15 שנים, עם אופציה של השוכר להאריך את התקופה האמורה ב-2 תקופות נוספות, האחת בת חמש שנים והשנייה בת 4 שנים ו-11 חודשים, בסך הכל תקופה בת 24 שנים ו-11 חודשים.

על אף האמור, לשוכר עומדת הזכות להפסיק את השכירות בתום 10 שנים בכפוף לתשלום פיצוי בגובה מוסכם בגין כך. מובהר, כי ככל שהשוכר יבחר שלא לסיים את השכירות בתום עשר שנים כאמור לא יעמוד לו הזכות להפסקה מוקדמת של השכירות.

השוכר ישלם דמי שכירות שנתיים צפויים בסך של כ-10.5 מיליון ש"ח צמודים למדד הקבוע בהסכם ובתוספת מע"מ כדין. דמי השכירות יעלו בשיעור של 3% אחת לחמש שנים.

2 . הסכם אופציה –

החברה וצד ג' התקשרו בהסכם לפיו, העניקה החברה לצד ג' אופציה לרכישת 50% מזכויות החכירה במקרקעין לרבות המבנה, בתמורה לסך של 79,037,500 ₪. במועד חתימת הסכם האופציה, צד ג' שילם לחברה בעד האופציה סך של 500,000 ש"ח בתוספת מע"מ כדין, אשר יישארו בידי החברה גם במידה וצד ג' לא יממש את האופציה. צד ג' יהא רשאי לממש את האופציה הנתונה לו בפרק זמן של 60 יום שתחילתם בתום שנתיים ממועד איכלוס מלא של המושכר הצפוי להתרחש ביום 01.01.2020, קרי מועד מימוש האופציה הצפוי הינו עד ליום 01.03.2022.  

מנתוני המסחר בבורסה של השבוע האחרון עולה כי שוויה של מגה אור הגיע כבר לסך של 999 מיליוני שקלים וכי צחי נחמיאס בעל השליטה בחברה נמחזיק בבעלותו 45% ממניות החברה.

בצילום הפארק הטכנולוגי, חורחה נובומינסקי

יאיר דנון