(new)ויקטורי
תלמידי עירוני ב' ישתתפו בפרויקט ייחודי של האיחוד האירופי

תלמידי עירוני ב' ישתתפו בפרויקט ייחודי של האיחוד האירופי

מטרת הפרויקט היא לרכך את התנגדות התיכוניסטים בכל היבשת ללימודי מדעים # המדינות האחרות שיישתתפו: פינלנד, ספרד, רומניה, פורטוגל, יוון, פולין, שבדיה וליטא

לאחרונה אישר האיחוד האירופי כי בית הספר העל יסודי עירוני ב' ע"ש יצחק רבין ייקח חלק בפרויקט חדש של "בית ספר פתוח" יחד עם שותפים משבע מדינות באירופה.

הפרויקטOpen Science Schooling משלב את הצורך בחשיבה מחודשת על תחום החינוך למדעים ביחד עם הדידקטיקה של בתי ספר פתוחים. הוא הגיע לעיר באמצעות המרכז הרב תחומי, בניהולה של ד"ר אורנה מגר, שמפעיל מספר פרויקטים עם האיחוד האירופי וקרנות מאירופה תוך שיתופי פעולה עם אוניברסיטאות וארגונים באירופה. הפרויקט עוסק בטיפוח חשיבה מדעית ויזמית בקרב תלמידי תיכון, לצורך פתרון בעיות חברתיות, ומשלב שותפים מבתי ספר תיכוניים באירופה ומעירוני ב' מהעיר.

מגר. "התקבלנו למרות הקושי בשנה האחרונה להתקבל לפרויקטים אירופאיים עקב המצב הפוליטי של ישראל" (צילום ארכיון)

לפי נתוני נציבות האיחוד האירופי, יותר ויותר תלמידי תיכון מגלים התנגדות לחינוך מדעי, והנציבות רואה בכך את אחד האתגרים החשובים ביותר להשגת צמיחה כלכלית וחדשנות באירופה. אנשי המדיניות הבכירים, כמו ה-OECD, וחוקרים בקדמת המחקר, מחזיקים בדעה כי התגברות האדישות וההתנגדות למקצוע המדעים בגילאי 15-12 מהווה שלב מכריע בהתפתחות הזהות והמבנה האישיותי של התלמידים ומשפיעה בסופו של דבר על התנהגותם כמבוגרים.

הפרויקט יחל לפעול בתחילת שנת הלימודים הקרובה ויימשך 30 חודשים. ישתתפו בו, כאמור, נציגים ממדינות שונות באירופה והן: פינלנד (שאחת האוניברסיטאות שבה תרכז את הפרויקט), ספרד, רומניה, פורטוגל, יוון ופולין. הנציגה הנוספת תהיה או שבדיה או ליטא. הפרויקט יכלול תהליך הסמכה של השותפים, המורים והתלמידים ויצירת מאגר של ידע, ניסיון ותיעוד של המשימות עליהן יתבססו תוצרי הפרויקט. בהמשך יקיימו המשתתפים דיאלוג עם הקהילה ויעבדו את התוצרים לכדי מוצרים סופיים, אותם יפיצו במדינות השונות, בין היתר במשלחות של חילופי תלמידים.

ד"ר מגר, שפיתחה בארץ את מודל "עיר לומדת" שבמסגרתו תשתתף מודיעין בפרויקט, ציינה כי "זוהי זכייה משמעותית למודיעין, העיר הלומדת הראשונה בישראל שנבחרה להשתתף בפרויקט זה. למרות הקושי בשנה האחרונה להתקבל לפרויקטים אירופאיים, עקב המצב הפוליטי של ישראל, התקבלנו לפרויקט בזכות הערך המוסף שאנו מביאים לשותפים האירופיים, כעיר שמובילה בארץ את תפיסת העיר הלומדת, ובזכות ההישגים המרשימים של עירוני ב' בתחומי המדעים והטכנולוגיה".

ראש מינהל החינוך בתיה שוכן-אורבוך אמרה: "אני שמחה על כך שהעשייה החינוכית המתרחשת בעירוני ב׳, בתחום המדע והטכנולוגיה, זכתה בהכרה בינלאומית. כידוע, מאז שהעיר הציבה לעצמה כמטרה לקדם את המדע והטכנולוגיה, אנו מגיעים להישגים מרשימים בזכות ההון האנושי הקיים בקהילה שלנו: תלמידים, מורים, מנהלים והורים. ההשתתפות בפרויקט חוצה המדינות והיבשות הינה הישג מרשים ביותר, ולעיר ולקהילה יש במה להתגאות".

(new)שלומי תבלינים 18.5.20