(new)ויקטורי
פרס כספי למורי התיכונים המצטיינים

פרס כספי למורי התיכונים המצטיינים

שישה בתי ספר על יסודיים ממודיעין נכללים ברשימה שפירסם השבוע משרד החינוך, המדרגת הישגים בתחומים שונים # התגמול למורים – בהתאם לדירוג

שישה בתי ספר ממודיעין נכללים ברשימת התיכונים המצטיינים לשנת הלימודים תשע"ז שפרסם השבוע משרד החינוך. כזכור, מדי שנה מתגמל משרד החינוך כספית את צוותי ההוראה בתי הספר שהצטיינו על פי קריטריונים שונים.

ברשימת המצטיינים נכללים 285 בתי ספר תיכוניים ברחבי הארץ, המחולקים לארבע קבוצות דירוג, כאשר השתייכות לקבוצת הדירוג משפיעה על גובה המענק: כל מורה בתיכון שצויין לשבח יתוגמל באופן חד פעמי בסכום הנע בין 3,000-8,000 שקל, כאמור – לפי הדירוג.

הילת אופנהיימר שילה, מנהלת עירוני ג' שאחראית להישג, ופרשה השנה (צילום ארכיון)

במודיעין, המורים שיקבלו את המענק הגבוה הם אנשי תיכון עירוני ג', אולפנת בני עקיבא "אורות מודיעין" ובית הספר הדמוקרטי. מורי תיכון מו"ר יקבלו מענק התואם את דירוג הקבוצה השנייה והתיכונים עירוני א' ועירוני ב' דורגו בקבוצה השלישית.

הקריטריונים על פיהם נקבעת רשימת המצטיינים מתפרשים על פני היבטים נרחבים בעשייה הבית ספרית. החישוב כולל מדדים חברתיים, ערכיים ולימודיים, בהם: מעורבות חברתית, שילוב ילדי החינוך המיוחד, קליטת עולים חדשים, מניעת נשירה, גיוס לצה"ל, טוהר הבחינות ואחוזי הזכאות לבגרות.

בעירייה הסבירו השבוע כי רשימת המצטיינים אינה משקפת את בתי הספר בעלי ההישגים הגבוהים ביותר, אלא את אלה שביצעו את השינוי הגדול ביותר ביחס לשנת הלימודים הקודמת.

גם בשנה שעברה נכחו באותה רשימה מספר בתי ספר ממודיעין, כמו עירוני א' ואולפנת אורות מודיעין. בעירייה מציינים כי בעיר ישנם ארבעה בתי ספר צומחים ובית ספר לחינוך מיוחד, שאינם נכללים בקריטריונים לקבלת המענק.

ראש העירייה חיים ביבס אמר: "כמו בכל שנה, גם השנה בתי ספר על יסודיים מהעיר נכללו ברשימת בתי המצטיינים שחוללו שינוי משמעותי בשנה שחלפה. העובדה שבתי הספר שלנו, שנמצאים תמיד בצמרת, מצליחים לשפר את הישגיהם מעוררת גאווה. תודה רבה לכל צוותי ההוראה, למנהלים ולמורים, על עבודתכם הבלתי נלאית למען הילדים שלנו, תודה לכם ההורים על התמיכה וכמובן תודה לתלמידים הנהדרים שלנו".

מויש לוי, סגן ראש העירייה ומחזיק תיק החינוך, אמר השבוע: "ברכות לששת בתי הספר מהעיר על הזכייה. כל הכבוד למנהלים ולצוותים החינוכיים על ההישג הנפלא. מבחינה עירונית, העובדה שמדובר בשישה בתי ספר, מראה פעם נוספת על המקום של המערכת החינוכית שלנו. משמחת אותי במיוחד העובדה שמדובר על הישגיות ערכית חינוכית, ועל כך שהזכייה מדברת על השיפור באחוזים משנה שעברה, מה שמראה שאנחנו בהתקדמות מתמדת".

(new)בשר בכפר, מוזל בכפר 26.8.20