(new)דיור מוגן 1/7/18
כמה זמן צריך כדי לחקור "כמעט טביעה"?

כמה זמן צריך כדי לחקור "כמעט טביעה"?

ילד בן ארבע, שככל הנראה התרחק מהוריו בבריכת מכבים, נקלע למצוקה במים, נמשה על ידי מתרחצת וטופל במקום על ידי המצילים והצוות הרפוא. כדי לחקור את האירוע המשטרה סגרה את המתחם לשישה ימים. בתמונה: הבריכה במכבים. "שלושים שנה אף אחד לא טבע כאן" (צילום ארכיון)

ביום חמישי שעבר אירע בבריכת מרכז הספורט במכבים אירוע טביעה: ילד בן ארבע שרחץ במקום – ככל הנראה הרחק מהשגחת הוריו – איבד את עשתונותיו במים והחל לטבוע. אישה שהיתה לידו הבחינה בכך, מיהרה להוציא אותו מהמים והזעיקה את המצילים שפעלו במקצועיות. אלה השכיבו אותו על הקרקע וגילו כי הוא בלע מים ואיבד את הכרתו. למרבה המזל, תוך דקות ספורות הצליחו המצילים ואנשי הצוות הרפואי של מרכז הספורט להחזיר את נשימתו, וכאשר הגיעה למקום ניידת של מד"א היה הילד בהכרה ובמצב סביר. הוא נלקח לבדיקות בבית החולים "אסף הרופא" ושוחרר משם לביתו.

כאן החל הנוהל הקבוע של בדיקת המשטרה, אבל דבר לא הכין את אנשי מרכז הספורט – ובעיקר את מאות מנויי הבריכה – לכך שהמשטרה תוציא למקום צו סגירה לשישה ימים. אולי זמן בלתי סביר לחקירת מקרה מסוג זה, שבו אנשי המקום תיפקדו לכאורה באופן תקין, כפי שנובע מהתוצאה. אבל המשטרה הוציאה את הצו, וכך מצאו עצמם מאות המנויים ללא בריכה, בזמן השיא של החופש הגדול. כצפוי – במשך כל השבוע הציפו את המקום (כמו גם את מערכת העיתון) מנויים שביקשו לדעת מתי הבריכה תיפתח שוב.

"מודיעין "News ביקש ממשטרת ישראל עותק של הצו כדי להתרשם מהסיבות לסגירה הארוכה. במשטרה התחמקו מכך והפנו אותנו למרכז הספורט עצמו. בקשת מידע נוסף על מה שהתרחש שם זכתה להתעלמות.

הנהלת מרכז הספורט החליטה לרענן את נהלי הבטיחות במקום. מנהל הבריכה: "שלושים שנה בריכת מכבים פועלת ומעולם לא היה לנו מקרה טביעה. הכנו תוכנית שנועדה למנוע מקרי טביעה והצגנו אותה לגורמים המקצועיים".

ספר לנו במילותיך אתה מה קרה באירוע.

"חשוב לי לציין שני דברים. ראשית, שהצוות שלנו הציל את הילד והוא תודה לאל בריא ופונה לבית החולים להשגחה כשהוא בהכרה מלאה ועל הרגליים. שנית: מי שהוציאה אותו מהמים היתה מתרחצת שעמדה בסמוך אליו וראתה שהוא במצוקה. היא היתה קרובה אליו ולכן גם הגיעה אליו ראשונה. מחקירת המשטרה עולה כי הילד שנמנה עם משפחה אורחת שאינם תושבי העיר והאזור, עזב את סביבת הוריו שישבו על הדשא ליד השמשיות והלך בגפו לכיוון המים. בשלב מסויים הוא נכנס למים ללא אמצעי ציפה כלשהן והחל לטבוע. משם – ההמשך ידוע".

גורמים במרכז הספורט אומרים כי "המצילים תפקידם להציל חיים, אבל גם להורים יש אחריות גדולה לשמור על הילדים. המצילים לא מחליפים בתפקיד את ההורים. ממה שידוע לנו על חקירת המשטרה, עולה ממנה כי הורי הילד הגיעו אליו רק כשבוצעה בו פעולות ההחייאה. כשמד"א הגיעו למקום, למעשה לא נותר להם אלא לפנות את הילד לבית החולים להשגחה".

יאיר דנון