(new)דיור מוגן 1/7/18
הפסקת הפרדת הפסולת מפרידה את תושבי מודיעין

הפסקת הפרדת הפסולת מפרידה את תושבי מודיעין

תגובות סוערות לפירסום ב"מודיעין News" על החלטת ביבס לבטל את המיזם האקולוגי. לבניין העיריה הגיעו הודעות תמיכה של תושבים . והירוקים כמובן כועסים: "זו בכייה לדורות". צילום דובר העיריה

ה"פצצה" שהטיל ראש העיריה חיים ביבס בשבוע שעבר, כשהודיע בראיון ל"מודיעין News" כי הוא מבטל את פרוייקט ההפרדה במקור של הפסולת הביתית לפי סוגיה, הביאה לגל תגובות תמיכה. בקבוצות הפייסבוק של העיר נרשמו עשרות פוסטים שהעלו אזרחים ובהם חיזקו את ידי ביבס. "סוף סוף", כתב תושב העיר, "הגיע הזמן", ציין אחר. רוב התגובות ציינו את בזבוז הכספים שההפרדה במקור גרמה.

לעומתם - פורום "תושבים משפיעים במודיעין" יצא בקריאה לביבס לחזור בו מהביטול. גדעון בכר, מראשי הפורום, אמר כי "ההחלטה של ביבס היא בכיה לדורות. כמו רבים מאוד מתושבי העיר קיבלנו בהפתעה גמורה את החלטת עירייה לבטל את תהליך ההפרדה במקור של פסולת רטובה. ההחלטה הזו מחזירה את העיר מודיעין עשרות שנים אחורה, לעידן בו לא היתה כל מודעות סביבתית ומיחזור והפרדה לא היו מושגים מוכרים כלל לציבור בישראל. רק חינוך של שנים רבות הביא את הציבור לכלל מודעות לחשיבות העניין. מדובר באלף בית של חינוך בתחום הסביבה וקיימות בבתי הספר, עליו שוקדים מחנכים וגננות מגיל צעיר. לא ייתכן כי במהלך כה חפוז תתקבל החלטה כה הרת גורל ומשמעותית הנוגעת לחיי היום יום של כולנו. במו ידינו אנו כורתים את הענף שעליו אנו יושבים. במקום למנוע נזק לבריאותנו, סביבתנו ואיכות חיינו אנו מעצימים את הנזק לסביבה בה אנו חיים. אנחנו קוראים לעיריה לשקול מחדש את החלטתה, ולציבור התושבים במודיעין לעמוד על זכותו לקבל סביבה נקייה ולדרוש המשך הפרדה ומחזור. הדרך הקלה היא להפסיק את ההפרדה. הדרך הנכונה היא להמשיך להפריד ולמחזר ולדרוש מהנוגעים בדבר בדרג הממשלתי לבצע מחזור מלא, לטובתנו אנו, תושבי העיר ואזרחי המדינה."

דו"ח מבקר המדינה לשנת 2016 על השלטון המקומי חשף ליקויים קשים בפרוייקט ההפרדה במקור. וכך כתב המבקר שפירא: "הליך קבלת ההחלטות, לבחירת החלופה המועדפת להפחתת היקף ההטמנה ובכלל זה בחינת החלופה של פרויקט ההפרדה במקור, אשר הוחל ליישמה בשנת 2010, היה לקוי. המשרד לא אסף וניתח נתונים בסיסיים על העלויות שהמשק יישא בהן במסגרת יישום כל אחת מהחלופות להפחתת היקף ההטמנה, ועל מתקני הטיפול בפסולת הקיימים והמתוכננים להיבנות. בנוסף לא נמצא תיעוד לבחינת ישימות פרויקט ההפרדה במקור, לרבות עמדותיהם של גורמים במשרד האוצר ומפעילי אתרים לטיפול בפסולת, כולל: הערכה מבוססת אודות אחוז הפסולת המופרדת הצפוי, עלות הקמתם ומשך תקופת הקמתם של מתקני הקצה. למרות התפתחות טכנולוגית המגבירה את הכדאיות הכלכלית של מיון הפסולת במתקן מיון ומפחיתה את כמות הפסולת המועברת להטמנה, המשרד להגנת הסביבה לא דן בנושא".

 

יאיר דנון