(new)דיור מוגן 1/7/18
1,474 דירות  יצאו להגרלה חדשה במחיר למשתכן

1,474 דירות יצאו להגרלה חדשה במחיר למשתכן

ביום ראשון פתחה המדינה הגרלה נוספת של דירות במבצע "מחיר למשתכן", בהן 1,474 בשכונת מורשת במודיעין. ההגרלה מיועדת רק לאנשי "סדרה א'" (שנרשמו עד אוגוסט 2016), ובה 294 דירות המיועדות למי שעומד בקריטריון "בן המקום" . המשמעות לאלה – סיכוי של 70 אחוז לזכות. שווי ההנחה הממוצעת לעומת מחיר השוק – מעל 600 אלף שקל. צילום דוברות העיריה

השבוע נפתחה הגרלה נוספת במסלול "מחיר למשתכן" של כ-12 אלף יחידות דיור בכל רחבי הארץ, שמיועדת לזכאי סידרה א' בלבד. "סדרה א'" הם זוגות צעירים וזכאים שהנפיקו תעודת זכאות לפני אוגוסט 2016.

בהגרלה, שנפתחה בחצות הלילה של יום ראשון, יוגרלו יח"ד ב-22 יישובים, בהם גם מודיעין. הזוכים יוכלו לרכוש את דירתם הראשונה במחיר מופחת בעשרות אחוזים ממחיר השוק. הזכאים לדירה יכולים להירשם להגרלות בשלוש ערים שונות במקביל ולשפר את סיכויי הזכייה בדירה ביישוב המועדף עליהם, ובמיוחד בעיר שבה הם בני מקום. הגרלה גדולה נוספת צפויה להיפתח בחודש נובמבר.

הדירות במודיעין יוגרלו בשכונת מורשת, שבה ישווקו 1,474 יחידות דיור מוזלות. ההגרלה כוללת מתן עדיפות של עשרים אחוז לפחות לתושבי העיר המוגדרים כ"בני המקום", שיזכו ב-289 יחידות דיור מוזלות. הגדרת "בן המקום" היא "זכאי תושב מודיעין שהתגורר בעיר בשלוש השנים האחרונות ברצף או בארבע שנים מתוך עשר השנים האחרונות".

בהגרלה הקודמת, בחודש יולי האחרון, נרשמו 765 זכאים תושבי העיר שהתמודדו על 256 יחידות דיור. הרישום להגרלה באמצעות אתר משרד השיכון יהיה פתוח עד 18/9 כאשר התוצאות צפויות להתפרסם ב-10 באוקטובר.

שכונת מורשת כוללת 3,607 יחידות דיור מהן 2,520 יחידות הן במסגרת פרויקט "מחיר למשתכן", ומתוכן  540 יחידות דיור המיועדות לזוגות צעירים ומשפחות תושבי העיר. בהגרלה הקודמת בחודש יולי הוגרלו 1,289 יחידות דיור מוזלות, מתוכן 256 יחידות דיור המיועדות לתושבי מודיעין. בסך הכל נרשמו להגרלות בעיר 11,515 משקי בית, המתמודדים על 1,289 יחידות דיור מוזלות – מה שנתן בהגרלה הקודמת יחס לא רע של סיכויי זכייה העומדים על 8.9 מתמודדים על כל דירה.

בשבועות האחרונים פנה ראש העיריה חיים ביבס לשרי האוצר והשיכון בבקשה להכליל בהגרלה גם את זכאי "סדרה ב'" המתגוררים בעיר, הכוללים כ-1,200 זוגות צעירים, אך בקשה זו לא אושרה. "סדרה ב'" כוללת את אלה שנרשמו אחרי אוגוסט 2016.

"דיור למשתכן" בשכונת מורשת כולל 16 פרויקטים שונים, כאשר מחירי הזכייה של הזוגות הצעירים נעים בין 11,019 שקל למ"ר לבין 12,416 שקל למ"ר. דירות מוזלות בשכונה יעלו קצת מעל מיליון שק עבור דירת שלושה חדרים, 1.2 מיליון לדירת ארבעה חדרים ו-1.4 מיליון עבור דירת חמישה חדרים. כל אלה משקפים הנחה של מעל 600 אלף שקל ממחיר דירות דומות בשוק החופשי בעיר כיום.

"אנחנו ממשיכים במתן פתרונות לזוגות הצעירים ולזכאים עם מתן עדיפות לבני העיר שגדלו כאן אצלנו", אמר ראש העיריה חיים ביבס. "מתן העדיפות לבני המקום בהגרלה הקודמת הייתה חשובה ומשמעותית וסייעה רבות לצעירים שגדלו כאן לזכות בדירות ביחס זכייה מצוין. שכונת מורשת תהיה שכונה איכותית מאוד, צעירה עם זוגות צעירים רבים שבהמשך יביאו גם לילדים רבים בשכונה. אנחנו שמחים על כך ונערכים בהתאם".   

אלעד שמעונוביץ, חבר המועצה המחזיק ב"תיק הצעירים", שמח הרבה פחות: "מצער מאוד שמשרד השיכון בחר להתעלם מדרישתנו לכלול את זכאי 'סדרה ב'' בהגרלה. יש בעיר כ-1,200 זוגות צעירים שגדלו והתחנכו כאן המשתייכים ל'סדרה ב'' והגרלה הזו סגורה בפניהם. חבל, כי אין הצדקה ממשית לכך".

יאיר דנון