(new)ויקטורי
תוכנית השאלת ספרי הלימוד: כמה זה עולה לנו בפועל?

תוכנית השאלת ספרי הלימוד: כמה זה עולה לנו בפועל?

 

 

תלמידי היסודי וחטיבות הביניים ישלמו השנה 280 שקל ובחטיבות העליונות העלות היא 320 שקל. משפחות שלא מעוניינות לקחת בתוכנית יכולות לרכוש את ספרי הלימוד באופן עצמאי. בתמונה בתיכון עירוני א' הלכו צעד אחד קדימה וגם קיטלגו והדביקו ברקוד (צילום: דובר העיריה)

השבוע עדכנה העירייה כי תוכנית השאלת ספרי הלימוד של משרד החינוך פועלת בכל בתי הספר בעיר, החל מבתי הספר היסודיים וכלה בבתי הספר העל יסודיים. בית הספר "ענבלים" שפתח השנה לראשונה את שעריו, לא נכלל בתכנית, אולם רכישת ספרי הלימוד אליו נעשתה במשותף, דבר שאיפשר להוזיל את מחירי הספרים. החל משנה הבאה ייכנס גם בית הספר הזה לתכנית ההשאלה.

תוכנית השאלת ספרי הלימוד נועדה להקל את נטל התשלומים על ההורים באמצעות הוזלת ההוצאה על ספרי הלימוד. בנוסף, זו תכנית חברתית-קהילתית שמספקת הזדמנות להטמיע ערכים של שוויון, שמירה על הרכוש ועל איכות הסביבה ופיתוח אחריות אישית. בתכנית נשמרים הספרים המשומשים של התלמידים, שמידי שנה עומדים לרשות בית הספר עבור תלמידי השכבה הצעירה יותר. בעת הצורך נקנים ספרי לימוד חדשים באופן מרוכז.

עלות פרויקט השאלת הספרים נקבעה על ידי ועדת החינוך של הכנסת המחיר עבור תלמידים מבית ספר יסודי או חטיבת ביניים הוא 280 שקל לתלמיד ולתלמידים הלומדים בחטיבות העליונות העלות היא 320 שקל לתלמיד. בעירייה ציינו כי אמנם כל בתי הספר בעיר בתוכנית החלפת הספרים, אולם אין זה אומר שכל ההורים בבית הספר משתתפים בפרויקט. משפחות שלא מעוניינות לקחת בתוכנית יכולות לבחור שלא להשתתף בה ולרכוש את ספרי הלימוד באופן עצמאי.

במסגרת התכנית ההשאלה, לקראת סיום שנת הלימודים החזירו התלמידים את הספרים המשומשים של התלמידים, ובעזרת הנהגת ההורים הבית ספרית, הורים מהקהילה ותלמידי בית הספר נבדקים הספרים האם הם ראויים לשימוש. ספרים שנמצאים תקינים מועברים הלאה לחבילת הספרים שיקבלו "הבאים בתור". ספרים שנמצאו בלויים מידי עבור שימוש הועברו למיחזור.

בכל בתי הספר בעיר יש "רפרנט", שעובד מול ספקי הספרים במטרה לרכוש ולהשלים את החוסרים (אם יש) באופן מרוכז. בסופו של התהליך מקבל כל תלמיד חבילה הכוללת את כל הספרים אותם הוא צריך לאורך שנת הלימודים.

במהלך השבוע שעבר חולקו ספרי הלימוד לתלמידים ובתיכון עירוני א' החליטו התלמידים, ההורים וההנהלה לקחת את המיזם צעד אחד קדימה: במהלך הקיץ הגיעו לבית הספר תלמידים, שתפקידם היה להכין את הספרים עבור חבריהם לספסל הלימודים. התלמידים עטפו את הספרים ובנוסף התקינו בספריה מערכת קטלוגית שתתייג את הספרים ותאפשר בקרה עליהם, בדיוק כמו שנעשה בספריות הציבוריות. התלמידים הצמידו לכל ספר מדבקות ועליהן ברקוד אישי, כך שניתן יהיה לזהות כל ספר על ידי סריקת הקוד והתאמתו מול המערכת הממוחשבת.

(newשלומי תבלינים חדש 13.10.21