(new דיור מוגן 1.4.18
(סג"ל ובניון, איפה אתם?

(סג"ל ובניון, איפה אתם?

מכתב שהתקבל השבוע במערכת שטח שתי תלונות: א. טורו האישי של עורך העיתון משועבד מדי לנושאים פוליטיים. ב. דעותיו השמאלניות של העורך "אינן מאוזנות מספיק". למי שכתב את המכתב ולכלל הקוראים אשיב כאן מיד: הכל נכון.

לגבי הסעיף הראשון אין לי יותר מדי תירוצים. התמקדות שיטתית בעניין אחד אינה יאה לכותב המכבד את עצמו וסופה שהיא מעייפת את קוראיו. אני מודה לכותב על התזכורת ומבטיח להוריד מינונים עד כמה שניתן בנושאים פוליטיים. מצד שני – ברור שאנו חיים בתקופה סוערת ביותר, שבה עניינים "פוליטיים" רבים נוגעים לכל אדם ישירות ומשפיעים על חייו. אז תהיה פחות פוליטיקה, אבל תהיה. באשר לסעיף השני, הרי שהשקפתו הפוליטית של הכותב מעולם לא הוסתרה והיא הובעה באופן מפורש. מחוץ לגבולות עמוד זה, בעריכת העיתון, כמובן שאין לה כל משמעות.

ומה באשר ל"איזון"? מדי שבוע אנו מחזרים אחר בעלי תפקידים מהצד הימני של המפה הפוליטית כדי שישתפו אותנו בתפישות עולמם. יריב לוין, למשל, נוהג להתעלם מהבקשות שלנו. עם שמעון גואטה (יו"ר סניף הליכוד במודיעין) הצלחנו קצת יותר וראיון עימו פורסם כאן רק בשבוע שעבר. דלתנו תמיד פתוחה בפני אנשים כמו אראל סג"ל, עמיר בניון ועוד ימנים מוצהרים – אבל הם לא רוצים להתראיין אצלנו. לכן אנצל את הבמה הזו כדי להודיע להם: רק תשלחו מאמר, אני מבטיח לפרסם!

יאיר דנון