(new)חווה בכפר
מנקים לחג

מנקים לחג

כחלק מההכנות לראש השנה החלו עובדי התברואה בעיר לנקות את העיר מפסולת וגרוטאות ולהגביר את האכיפה, והחלה לחלק קנסות למפירי החוק. צילום דוברות העיריה

הימים של סוף שנת תשע"ז מוקדשים באופן מסורתי על ידי עובדי מחלקת תברואה באגף שפ"ע, שפועלים במרץ לשמירה על ניקיון העיר לקראת ראש השנה וחגי תשרי.

 גם בשנה זו נערכת המחלקה, בראשות ניסים בן אבי, בכוחות מתוגברים לאיסוף האשפה, הגזם והגרוטאות, כאשר במקביל מחלקת גנים ונוף, בניהולו של שלום זעפרני, דואגת לטיפוח הפארקים, הגנים והכיכרות בעיר לקראת החגים.

על מנת להשלים את ההכנות ולהימנע ממפגעים במהלך החג, רעננו השבוע בעירייה את נהלי פינוי הפסולת בעיר, בהתאם לימי הפינוי. כרגיל, גם בחג זה תשים העירייה דגש רב לנושא האכיפה, שתבוצע על ידי מפקחי מחלקת הפיקוח העירוני. תושבים אשר יוציאו גזם וגרוטאות שלא בימים המיועדים לכך, ייקנסו בהתאם לחוק העזר העירוני, בכדי לאפשר לתושבי העיר ליהנות מעיר נקייה במהלך החג.

בעירייה ציינו כי מפקחי הפיקוח העירוני שבאגף שפ"ע החלו לפעול בשכונות השונות כאשר לאחרונה הוגשו מספר קנסות כנגד תושבים אשר השליכו גזם ברחוב, שלא על פי ימי הפינוי בשכונת מגוריהם, ובכך גרמו לחסימת המדרכה. בשבועות האחרונים ניתנו עשרות דוחות בנושא, בכל שכונות העיר, כאשר על פי נתוני הפיקוח העירוני, במהלך החודש האחרון חולקו כ-70 קנסות על עבירות מסוג זה, כאשר גובה הקנס הוא 420 שקלים. כמו כן במהלך השבועות האחרונים חולקו קנסות גם לבעלי כלבים אשר לא ניקו את צואת כלביהם. גובה קנס לתושב שלא אסף אחרי כלבו הוא 475 שקלים.

במסגרת תפקידם לפקח על העבירות הנעשות בעיר בתחומי חוקי העזר העירוניים, שנועדו לשמור על איכות חיי התושבים ואיכות הסביבה, מקפידים מפקחי הפיקוח העירוני הקפדה יתרה על נושא איסוף הגזם והגרוטאות, והוצאתם בימים ובשעות המותרים, בצורה שאינה תגרום למפגע. בתוך כך, בתקופה הקרובה יבצע אגף שפ"ע מבצעי ניקיון ואכיפה בשכונות העיר, אליהם יירתמו מחלקות האגף השונות, כמו הפיקוח העירוני, התברואה וגנים ונוף.

הפיקוח העירוני מבקש להזכיר לתושבי העיר כי יש להוציא גזם וגרוטאות לשטח הציבורי רק ערב לפני יום הפינוי, בהתאם לימים שנקבעו באזורי המגורים השונים, כפי שמופיעים באתר העירייה, תחת הלשונית "איכות וסביבה". את הגזם והגרוטאות יש להניח על שפת המדרכה או במפרץ חניה ציבורי, בצורה שלא תחסום את הכביש או המדרכה, ותאפשר פינוי למשאית האיסוף. עוד הזכירו בפיקוח כי את הקרטונים יש להניח במסודר ובמרוכז, כשהם משוטחים ומקופלים.

(new)מאוחדת באנר 2