(new)ויקטורי
השמיים הם הגבול

השמיים הם הגבול

חיל האוויר פתח בתיכון עירוני ד' מגמה ייחודית למצטיינים. כל התלמידים מיועדים לשירות במערך הטכני של החיל ויוכלו גם לבחור בלימודי המשך בתמורה לשירות בקבע. בתמונה מגמת חיל האוויר. "לקחנו רק 4-5 יחידות במתמטיקה ואנגלית" (צילום: חיל האוויר)

חיל האוויר מגיע למודיעין: לראשונה בעיר נפתחה השנה בתיכון עירוני ד' מגמה ייחודית המייעדת את תלמידיה לשירות ביחידת הפיתוח של חיל האוויר. החיל מפעיל כיום ב-30 בתי ספר ברחבי הארץ (מנטור שבצפון ועד לאילת) מגמות בהן לומדים למעלה מ-5,000 תלמידים את מקצועות החיל במסגרת מיזמים שונים. שניים מבתי הספר שייכים לחיל האוויר. רוב האחרים ברשת אורט.

הבחירה באורט עירוני ד' נעשתה גם בגלל התשתית שכבר קיימת בבית הספר (כמו מעבדת המחשבים). חידוש נוסף בכך נמצא בכך שבניגוד לבתי ספר אחרים בהם מופעל הפרייקט של החיל, כאן לא מדובר על תלמידים שילבשו מדים ויצטרכו לעמוד במשמעת צבאית הכוללת מסדרי בוקר. למעשה, המגמה החדשה בעירוני ד' נקראת "מסלול מצויינות", אליה גייסו אנשי החיל "את התלמידים הכי טובים בבית הספר" (לדבריהם). למי הכוונה? "גייסנו את התלמידים שמיועדים לעשות 4 ו-5 יחידות במתמטיקה ואנגלית".

ניר לוי, מפקד אזור ירושלים והדרום של בתי הספר של חיל האוויר, מספר: "הלימודים במגמה מתחילים בכיתה ט' או י' לרוב, כאשר המטרה היא להביא חיילים טובים לשירות הטכנולוגי בחיל האוויר. בעירוני ד' יהיו השנה 22 תלמידים (מתוך 40 שביקשו להצטרף), בעיקר משום שהתחלנו את תהליך ההרשמה מאוד מאוחר. הכוונה היא בשנים הבאות ליצור כיתה מלאה של 30-35 תלמידים. אנחנו יודעים מניסיוננו במקומות אחרים שיש קושי תמיד במחזור הראשון, אבל אין לי ספק שבעוד שלוש שנים נסתכל על המחזור ראשון שסיים את המסלול ואחריו יבואו כיתות מלאות".

מה ילמדו במגמה?

"מדובר על מגמת אלקטרוניקה ומחשבים אותה ילמדו מורי בית הספר, בצירוף עם שני מדריכים שלנו שנמצאים בבית הספר כל יום. הם ייגשו לבגרות עיונית-טכנולוגית ובסך הכל ליותר מ-30 יחידות לימוד. הם מגבירים בשלושה מקצועות".

בפני בוגרי המגמה יעמדו שלוש אפשרויות עם סיום י"ב והבגרויות: להתגייס לחיל האוויר ישירות, להמשיך ללימודי טכנאי/הנדסאי, או ללימודי הנדסה הנמשכים שלוש שנים ולאחר מכן יידרשו לשירות קבע למשך תקופה זהה לתקופת הלימודים האקדמיים.

חידוש נוסף הקשור בפרויקט הזה הוא בכך שלראשונה בחיל האוויר מייעדים את התלמידים לשירות ביחידה ספציפית. "במערך הטכני של חיל האוויר יש שלוש קטגוריות של תפקידים: מכונות, חשמל ואלקטרוניקה. המטרה היא לייעד את כולם ללימודי העתודה ההנדסית, אבל גם מי שלא ילך לזה ימשיך אל יחידת הפיתוח של חיל האוויר – יחידה 108".

מלבד הרמה האקדמית של הלימודים ינסו אנשי חיל האוויר להנחיל לתלמידים ערכים נוספים. "המטרה היא שבנוסף לתכנים הלימודיים ליצור גם גיבוש חברתי באמצעות פעילויות בנושאי מורשת קרב ומורשת החיל מדי שבוע. תהיה גם חונכת שתסייע לתלמידים שמתקשים, או לאלו שרוצים לשפר את הישגיהם, כאשר אנחנו מאמינים שאם יהיה להם טוב בתקופת הלימודים הם גם יגיעו לצבא כחיילים טובים יותר".

כאמור, מדים לא ילבשו התלמידים, אבל בכל זאת הם יובדלו משאר תלמידי עירוני ד': "כדי לייחד ולהבדיל את תלמידי המגמה תהיה להם חולצה ייחודית משלהם. אנחנו כרגע בתהליך דמוקרטי, יחד עם התלמידים וההורים, לבחירת עיצוב החולצה והסמלים שיהיו עליה". 

(new)בשר בכפר, מוזל בכפר 26.8.20