(new)ויקטורי
השיפוץ שהסתבך

השיפוץ שהסתבך

פקחים קנסו את תושב העיר בשל נזק שגרם לתשתיות ציבוריות בעקבות שיפוץ דירתו. צילום דובר העיריה

תושב העיר מרחוב מבצע יואב נקנס השבוע על-ידי פקחי העיריה בשל נזק שגרם לתשתיות ציבוריות בעקבות שיפוץ דירתו. נזקים נגרמו למדרכה ולאבני השפה וזמן קצר לאחר מכן קרס קיר הפיתוח של המבנה שבשיפוץ על המדרכה וחסם אותה. עבודות השיפוץ בוצעו ללא היתר בנייה. לדייר ניתן קנס על נזק לתשתית עירונית בסך 730 שקל ונדרש ממנו להשיב את המצב לקדמותו על חשבונו. בנוסף, ניתנה המלצה למהנדס העיר להוציא צו להפסקת עבודת השיפוץ.

(newשלומי תבלינים חדש 13.10.21