(new)ויקטורי
הוצאת דיבה ולשון הרע – למי פונים?

הוצאת דיבה ולשון הרע – למי פונים?

כל אחד נחשף למושג הוצאת דיבה או לשון הרע בכל מיני מסגרות בחייו, ביה"ס יסודי, בין החברים, בתיכון ועוד. כשלרוב המשמעות הייתה, דיבור מאחורי הגב, ריכול מכוער שנסגר בין כתלי ביה"ס או בין החבר'ה. אך ישנם מקרים בהם הוצאת דיבה ולשון הרע עלולים לגרום נזקים קשים שעליהם חייבים לתת את הדין.

ההגדרה של לשון הרע והוצאת דיבה, היא פעולת עוולה של לשון הרע שנעשתה לאדם כלשהו. פעולת עוולה זו מהווה על פי חוק בישראל עוולה אזרחית וגם עבירה פלילית. תביעה בגין הוצאת דיבה ולשון הרע שמתקבלות בבית המשפט, בדרך כלל מזכות את מי שתובע בפיצוי כספי שהתובע יהיה זכאי לו גם אם לא יהיה ניתן מבחינתו להציג ראיות אודות הלשון הרע או הוצאת הדיבה.  

מה ההבדל בין לשון הרע להוצאת דיבה?                                                      

המונח לשון הרע מכיל גם את המעשה של הוצאת דיבה. ההגדרה של הוצאת דיבה היא פשוטה- אמירה שהיא שקרית ושאין בה מהאמת, בעוד שלשון הרע היא אמירה אמתית שגורמת נזק לאדם שעליו נאמר לשון הרע.

חוק לשון הרע

 אנשים חושבים שדיבה ולשון הרע יהיו מוכרחות לפגוע באדם או בחברה או כל מטרה, על מנת שבאמת תהייה עילה לתביעה כנגד זה, אך זו טעות. לפי פסקי דין בסעיף לחוק של לשון הרע ישנו שימוש במילה- "עלול" מה שאומר למעשה שגם אם היה יכול להיגרם נזק לאדם או לחברה בעקבות הלשון הרב או הוצאת הדיבה, עדיין יהיה הנפגע זכאי לקבל פיצוי כספי בגין זה.  

עו"ד ללשון הרע ולהוצאת דיבה

אז למי פונים? על מנת לתבוע הוצאת דיבה או לשון הרע ניתן לפנות לעורך דין בתחום שזה תחום התמחותו – לשון הרע. עורך דין זה מומחה בכל החוקים ויש לו ניסיון בתיקים מסוג זה, הוא האדם שיוכל לסייע לכם במקרים אלו. הוא ידע איך להגיש את התביעה שלכם כדי שתקבלו את הפיצוי ההולם ביותר עבור כל הוצאת דיבה נגדכם.

בית המשפט מוסמך להורות לפי התרשמותו, לנתבע לשלם פיצוי כספי לתובע, גם במצבים ולתובע ולעורך הדין שלו לא קיימות הוכחות על נזק שהוא ממשי. סכום הפיצויים שניתן היום לפי החוק יכול להגיע עד 50 אלף ₪. ישנם מצבים שהפיצוי עומד גם על 100,000 ₪ במידה ויש הוצאות ממשיות לפגיעה בתובע.

תפקידו של עו"ד טוב ומקצועי הוא לספק את כל ההוכחות ולהוכיח שאכן נגרם נזק ממשי לתובע בעקבות הוצאת דיבה ולשון הרע. יש מקרים בהם אפשר להוכיח נזק שהבסיס שלו הן אמירות שקריות או פוגעניות. בזה בית המשפט מכיר ולכן גם נוהג במצבים רבים לתבוע פי

(new)שלומי תבלינים 18.5.20