(new)ויקטורי
מנדלבליט לא לבד

מנדלבליט לא לבד

מול ביתה ברעות של משפטנית בכירה במשרד מבקר המדינה מפגין כבר מספר שבועות משה דיין – תושב אשדוד המוחה על מה שנראה לו כמו זלזול בקובלנות שהגיש. בתמונה דיין מול משרד מבקרה המדינה. צילום פרטי

בחודש האחרון מתייצב תושב אשדוד בשם משה דיין מול ביתה ברעות של משפטנית בכירה העובדת במשרד מבקר המדינה (שמה שמור במערכת), ומפגין במשך מספר שעות. את הפגנת היחיד ביצע דיין כבר מספר פעמים ולדבריו הוא לא יפסיק למחות על כך שבמשרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור לא מטפלים כראוי בתלונותיו על חשדות לשחיתות ועל ניסיון להביאו לכך שימשוך את תלונותיו.

דיין פנה מספר פעמים לחברי כנסת אולם לטענתו, העוזרים הפרלמנטריים לא טיפלו כיאות בתלונתו נגד חברת קבלן שבה הועסק דיין. כשביקש להתלונן אצל מבקר המדינה על הזילזול בתלונתו, לדבריו "ראיתי התנהלות שערורייתית כשצחקו לי בפנים כשהגשתי את התלונות".לאחר מספר פגישות שלא עלו יפה (מבחינתו) – החליט להעתיק את מחאתו למישור הציבור, והחל להפגין מול ביתה של המשפטנית מרעות.

"ניסו לסתום לי את הפה בטענות שונות", הוא מספר. "רציתי להתלונן שאין למעשה גוף המפקח מטעם משרד המבקר על העוזרים הפרלמנטרים בכנסת. בנציבות תלונות הציבור ליגלגו עלי וצחקו לי בפנים".

דובר משרד מבקר המדינה מסר לנו את התגובה הבאה: "מר משה דיין מגיש למשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, מאז חודש מארס 2015, תלונות על גופים ציבוריים שונים. מדובר עד כה בכ-15 תלונות. הן כולן מטופלות על פי החוק ובהתאם לאמות המידה של משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור-ביסודיות , מקצועיות וללא משוא פנים. הבירורים העלו שחלקן היה מוצדק, חלקן לא ואחדות עדיין בבדיקה.

"אנחנו דוחים על הסף את טענותיו על היחס כלפיו ועל דרך הטיפול בפניותיו. נהפוך הוא - דלתנו פתוחה בפניו בלי קשר לסדרתיות בתלונותיו ולתוכנן. עובדי המשרד קשובים לו ולטענותיו - מדובר בקשר בכתב, בע"פ ובפגישות. יתרה מכך: מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור השופט בדימוס יוסף חיים שפירא מיוזמתו זימן אותו ונפגש עימו.

"משום מה, בשבועות האחרונים משה דיין החליט להפגין מול בתיהן הפרטיים של כמה עובדות בכירות בנציבות תלונות הציבור, כולל מול ביתה של הבכירה ברעות. מדיניות משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור היא לא לבוא חשבון עם מבוקרים ועם הפונים אליו. עם זאת, אנחנו שוקלים כעת את המצב נוכח ההפגנות מול בתים פרטיים של עובדים במשרד".

(new)בשר בכפר, מוזל בכפר 26.8.20