(new)ויקטורי
אוכלוסיה בסיכון

אוכלוסיה בסיכון

בעשור האחרון מצאו את מותם במודיעין שלושה קשישים שנפצעו בתאונת דרכים. שבעה נפצעו באורח קשה ו-83 באורח קל. צילום ארכיון

עמותת "אור ירוק" פרסמה השבוע את נתוני היפגעות קשישים בתאונות דרכים בעשור האחרון. הנתונים מתייחסים לשנים 2006-2016 ומהם עולה כי במודיעין נהרגו שלושה קשישים באותן שנים בתאונות דרכים בעיר. שבעה נפצעו באורח קשה ו-83 נוספים נפצעו באורח קל.

על פי הפרסום, למעלה מ-15,000 קשישים (65+) נפגעו בתאונות דרכים בעשור האחרון בתחום העירוני, 1,500 בכל שנה בממוצע. מהנתונים של עמותת אור ירוק עולה כי בעשור האחרון נהרגו 448 קשישים בתאונות דרכים בערים, בממוצע כ-45 קשישים שנהרגים בכל שנה. 2,320 קשישים נפצעו קשה בעשור האחרון, 232 בממוצע בכל שנה. על פי נתוני העמותה בשנת 2016 נפגעו 1,692 קשישים בתאונות דרכים בערים ו-51 קשישים נהרגו – הנתון הגבוה ביותר בעשור האחרון.

למרות ששיעורם של הקשישים באוכלוסייה נאמד בכ-10%, שיעורם במצבת ההרוגים בתאונות דרכים הוא יותר מכפול ונאמד בכ-25%. באור ירוק הסבירו כי הקשישים הם אוכלוסייה פגיעה במיוחד מכמה סיבות: פגיעת רכב בקשיש, ולו הקלה ביותר, עלולה להיות קטלנית עבורו, להבדיל מפגיעה דומה באיש צעיר שביכולתו להתאושש ולהחלים. בנוסף, ככל שגילם מתקדם יותר כך נסוגות המיומנויות הפיזיות והקוגניטיביות שלהם. צפיפות העצם יורדת והיא נשברת ביתר קלות, הראייה והשמיעה נפגעות ומקשות עליהם להיזהר מפני סכנות, זמני התגובה שלהם מתארכים, כוח השרירים שלהם נחלש וחלוקת הקשב נעשית קשה יותר.

מחקר שערך ד"ר קובי פלג הראה כי השרידות של קשישים לאחר שנפצעו היא הנמוכה ביותר מבין כל קבוצות האוכלוסייה. מבין הפצועים שנפטרו הקשישים מהווים 11.2%, זאת כאשר הממוצע בקרב כל האוכלוסייה עומד על 4.3%. גם במקרה של שיקום משך הזמן גדול משמעותית וגם בפציעות קלות יחסית הגורמות לשבר בלבד, מדובר בנזקים נמשכים, בירידה ביכולת הפיזית ובהשפעה נפשית קשה.

 

(new)בשר בכפר, מוזל בכפר 26.8.20