(new)דיור מוגן 1/7/18
הרחבות בנייה מהירות – גם לבניינים חדשים

הרחבות בנייה מהירות – גם לבניינים חדשים

לפני מספר חודשים אישרה העיריה לתושבים להרחיב נכסים כדי להימנע מהצורך לעבור דירה כש"המשפחה מתרחבת". על בניינים חדשים חלה הגבלה של חמש שנים מיום בנייתם – השבוע היא קוצרה לשנתיים בלבד. צילום אינגריד מולר

הוועדה המקומית לתיכנון ובנייה העניקה עוד "צ'ופר" לתושבי העיר – קיצור תקופת ההמתנה של דיירי בניינים חדשים עד לרגע שבו ניתן לבקש (ולקבל) היתר לבצע הרחבות ותוספות בנייה. עד כה הזמן היה חמש שנים ומעתה הוא שנתיים בלבד.

לפני מספר חודשים הניעה העירייה מהלך שבמרכזו רפורמה רחבה המאפשרת לתושבי העיר להשתמש ב"חללים כלואים" בדירותיהם ולבנות בהם תוספות, וכן להשתמש בחללים תת קרקעיים לתוספות בנייה ועליות גג שיאושרו כחדרים נוספים. הסיבה היא רצון העיריה לאפשר לתושבי העיר להרחיב את הדירה ולהוסיף חדר או שניים במקום לעבור את התהליך היקר של מכירת הדירה וקניית דירה גדולה יותר, על פי הצורך המתפתח של כל משפחה.

אבל הוועדה המקומית הוציאה אז מההחלטה את השכונות החדשות, בטענה שמי שקנה שם דירה ידע בדיוק מה הוא קנה ואין צורך בדירה חדשה להתחיל כבר בהליכי הרחבה ושיפוצים. לפיכך נקבע אז כי רק לאחר חמש שנים מהאיכלוס יוכל בעל הנכס להתחיל בהליך הרחבה ותוספת בנייה.

התוכנית נדונה ואושרה להפקדה ביולי 2017 במליאת הוועדה. כעת שינתה הוועדה את ההחלטה וקיצרה כאמור את התקופה מחמש שנים לשנתיים.

יאיר דנון