(new)דיור מוגן 6.2.20
הפיצוי לחברת מרגלית 9 מיליון שקלים

הפיצוי לחברת מרגלית 9 מיליון שקלים

סכום הפיצוי לחברת מרגלית על כך שלא הוקם מסוף תחבורה במודיעין הופחת מ-32 מיליון שקל ל-9 מיליון בלבד. בצילום מסוף התחבורה כיום במודיעין (צילום אינגריד מולר)

לפני למעלה מעשור בין השנים 2007-1997. פעלה במודיעין חברת התחבורה הציבורית "מרגלית". במשפט שניהלה נגד המדינה על כך שלא הקימה מסוף תחבורה קבע תחילה בית המשפט המחוזי בלוד כי המדינה תשלם ל"מרגלית" סכום הנושק ל-32 מיליון שקל, כפיצוי בגין הנזקים הכלכליים שנגרמו לחברה.

השבוע פסק ביהמ"ש העליון כי הפיצוי יופחת ל-9 מיליון שקלים. בפסיקתו של שופט בית המשפט העליון, יצחק עמית נטען כי אין מחלוקת על כך שהמדינה הפרה את התחייבותה להקים את המסוף, אולם הנזק שנגרם למרגלית הוא השנוי במחלוקת. עמית קבע כי לגבי חלק מעשור הפעילות מרגלית אינה זכאית לפיצוי בשל התיישנות, ולגבי חלק אחר - אינה זכאית משום שהמכרז חייב אותה להפעיל קווים העוברים דרך העיר, כך שממילא מסוף בכניסה אליו לא היה מקטין את הוצאותיה. עוד אומר עמית, כי מרגלית לא הוכיחה שנגרמו לה נזקים של מיליוני שקלים בשל העדר מסוף (להבדיל מההוצאות שבהן נשאה). חישוב מחודש של ראשי הנזק הביא כאמור את עמית להעמדת הפיצוי על 9 מיליון שקל בלבד.

(new)עידן הפרזול 13.1.20